Ivona Spurná, IQRF Alliance

Organization/Group Member | Czech Republic

How to simply connect sensors and lights to reliable low-power IQRF mesh network?

IQRF® technology is a reliable wireless mesh technology simply connecting devices to IoT. It is based on IQRF transceivers. Thanks to reliable Mesh networking, bidirectionality, security, and True low power™, IQRF® fits best to control systems, telemetry, and IoT. It excels in lighting applications, especially in street lighting.

How to simply connect sensors and lights to reliable low-power IQRF mesh network?

Let us explain how wireless and secure IQRF technology works.


The central point is an IQRF gateway. Any new device in IQ mesh network forms new connection point and makes the network stronger.
The intelligence of network sits mainly on the IQRF Gateway and partly on IQRF devices. 
Cloud can be used for remote management or data collection.
If a problem occurs with cloud or ISP service, local management and functionalities are maintained, except remote management and cloud-based non-critical functions.
If the gateway has an issue, the backup gateway can take over functionality automatically. The main gateway can be replaced next business day.


In case of any online service drops, locally autonomous network works. 
Only online services are down.
Except for remote control, the whole solution works even under offline status.


In one IQMESH network, you can have more than 200 devices. All devices working as routers repeat the message in their timeslots so the signal can reach the furthest places in the also problematic environment.


IQRF devices can work in various modes from the point of view of energy consumption. If you combine these modes, your device can work for years on a battery.


With one IQRF transceiver, you can communicate in a space of tens or hundreds meters. It depends on the type of environment. In free space, it is certified for coverage of 500 meters. If your network has more than 200 devices, you can communicate on many square kilometres.


The technology is secure. The security is multi-layered and based on AES-128 encryption. Everything is done by IQRF operating system.


IQRF transmits on ISM band at a bitrate of ca 20 kilobits per second. Communication is packet-oriented. One packet can be up to 64 bytes long. It is intended for small data transmission, like sensors' or status values, control commands etc. It works bidirectionally. You won't pay anything for devices transmission as they work on the licence-free band.


There are various IoT simple projects based on IQRF or more complex consisting of many simple solutions. If you add more functionality to your solution, it will be more competitive.
Products certified on IQRF interoperability can be easily put together in the complex project. See more use cases on the IQRF Alliance website.


Especially in lighting projects, you can simply integrate IQRF transceivers into your lights or you can use Dali bridge to easily connect your light to the IQRF network. Your network is operated through the IQRF gateway which you can buy from the IQRF manufacturer or other partners. You can use ready services for you lighting network control and monitoring or you can ask the IQRF manufacturer for customization.

Learn more about the IQRF DALI Bridge: https://www.iqrf.org/product-detail/iqd-dali-01 


Here is our introduction video: 


Related articles

No posts were found.

Dashboard

5.8.2020

Adera – permanent monitoring and elimination of pests

Business premises, such as hotels, restaurants, schools, medical facilities, warehouses, production and stores in the food industry, pharmacy, etc., need to prevent the occurrence of pests and thus fulfil the obligations imposed by the Act on the Protection of Public Health. The risk of rodents or insect pests jeopardizing business needs to be significantly reduced and companies need to avoid sanctions from inspection bodies, damage of reputation, disruption of operations and other complications. At the same time, from an ecological point of view, it is important to minimize the use of biocidal products and to prevent the rapid reproduction of pests from the beginning.

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

5.8.2020

Adera – permanentní monitoring a likvidace škůdců

Firemní prostory, například hotely, restaurace, školy, zdravotnická zařízení, sklady, výrobny a prodejny v oblasti potravinářství, farmacie apod. potřebují zamezit výskytu škůdců a splnit tak povinnosti, které ukládá zejména zákon o ochraně veřejného zdraví. Je třeba výrazně snížit riziko, že hlodavci nebo hmyzí škůdci ohrozí podnikání. Zároveň se vyhnout postihům od kontrolních orgánů, poškození dobrého jména, narušení provozu a dalším komplikacím. Současně je z ekologického pohledu důležité minimalizovat používání biocidních přípravků a zabránit přemnožení škůdců již v počátku.

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

21.4.2020

How to simply connect sensors and lights to reliable low-power IQRF mesh network?

IQRF® technology is a reliable wireless mesh technology simply connecting devices to IoT. It is based on IQRF transceivers. Thanks to reliable Mesh networking, bidirectionality, security, and True low power™, IQRF® fits best to control systems, telemetry, and IoT. It excels in lighting applications, especially in street lighting.

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

4.6.2018

Test your driver's reflex with smart cones

Would you like to know how a good driver you are, how fast you are able to react to stimuli and how exactly can you follow the set route? Do you plan to buy a new car and do you want to test its driving characteristics? Many world-famous car producers now have a solution of Selective Fidelity Simulation from Great Britain which designed the solution with smart cones. This company is a member of the IQRF Alliance. Discover Smart Cone Challenge!

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Synopcity

Նոր ուղարկում

Վերաուղարկել հաստատման նամակը (նամակը կարող է հասնել մինչև 30 րոպեում)

Այլ էլեկտրոնային հասցե     (optional)

Մուտքգրեք ձեր մյուս էլեկտրոնային հասցեն, որին մենք կարող ենք ուղարկել հաստատման նամակը։ Եթե չեք ստանում նամակը, խնդրում ենք ստուգել նաև SPAM թղթապանակը կամ կապվել մեր տեխնիկական աջակցության հետ։