Ing.arch. Michal Postranecky

Individuální Člen | Česká Republika

BIM ve stavebnictví 2017

Nadace pro rozvoj stavitelství a architektury a Rada BIM společně organizují 3. konferenci BIM ve stavebnictví 2017 a Miniexpo Technologie a produkty pro uplatnění BIM. Těším se na vybornou atmosféru i svoji prezentaci!

BIM ve stavebnictví 2017

Hlavní téma: BIM jako nástroj průmyslové revoluce 4.0 v ČR


Program prvního dne
10.00 - 13.00 Plenární zasedání 


V této části vystoupí odborníci k uvedené problematice, zhodnotí současný stav BIM, dosavadní zkušenosti a představu jeho dalšího vývoje s důrazem na nové výzvy – změna konzumního, uživatelského a informačního chování, přeměna průmyslových technologií na znalostní, zvýšení mobility - zrychlující se inovace, flexibilita, digitalizace, urbanizace - GIS a BIM, renesance měst – Smart  Cities.


Témata plenární zasedání:
Zahájení – Ing. Jiří Koliba, MPO
Stav přípravy koncepce pro zavedení BIM v ČR – zástupce MPO
Digitalizace stavebnictví 4.0 – nástroj pro intenzivnější komunikaci a spolupráci mezi jednotlivými rezorty – Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.
Prezentace výsledků BIM na realizovaných projektech s využitím výsledků Stavby roku a ceny BIM – Ing. arch. Petr Vaněk, předseda rady, Odborná rada pro BIM
Databáze výrobců a využití dat – Ing. Štěpánka Tomanová, Odborná rada pro BIM
Požadavky na vzdělávání pro střední a vysoké školství a celoživotní vzdělávání – Ing. Matějka,
BIM a změna procesů a profesí v přípravě a realizaci staveb – Ing. Petr Matyáš
BIM [4] SMART CITIES – Ing. arch. Michal Postránecký
Agendy a rozhodovací procesy investora při výběru metodiky pro opravy památek
– Ing. arch. Eva Strejčková, MHMP
Využití BIM při facility managementu budovy Nadace ABF – návštěva ve virtuální realitě


Prezentace vystavovatelů Miniexpa


Související články

Architecture | Other

Prague Summer School, Architecture, Cities, Business

Ing.arch. Michal Postranecky

20.5.2017

I agreed to prepare a lecture about Future Smart Cities for Prague Summer School, Architecture, Cities, Business. It is for the first time when architecture will be included in this program. My lecture will be about new opportunities Smart Cities could bring to us. Více informací

Other

4. Workshop pro Stavebnictví 4.0

Ing.arch. Michal Postranecky

15.5.2017

[Education] Stavebnictví 4.0, vyzkum, požadavky na vzdělání, sociální dopady. Více informací

Technology | Other

Working on SynopCity.com

Ing.arch. Michal Postranecky

8.5.2017

[SYNOPCITY.COM] Working on SynopCity.com Smart Cities knowledge network. Více informací

Synopcity

Nové zaslání

Zaslání ověřovacího e-mailu znovu (doručení e-mailu může trvat až 30 minut)

Jiný e-mail     (volitelné)

Zadejte svůj jiný e-mail, na který Vám můžeme zaslat ověření Vašeho profilu. Pokud e-mail nedorazí zkontrolujte si prosím i složku nevyžádané pošty (SPAM), případně se obraťte na naší technickou podporu.