Ivona Spurná, IQRF Alliance

Organizace/Skupiny Člen | Česká Republika

IQRF DALI Bridge – MICRORISC

Ivona Spurna is talking with Martin Spiller from MICRORISC about the IQRF DALI Bridge and smart light control and monitoring.

IQRF DALI Bridge – MICRORISC

Interview in Czech: https://soundcloud.com/iqrf-iq...


Nice day to everyone. This is Iva from the IQRF Alliance. Today I invited to our Internet of Things channel my friend Martin as a guest, he's a technician from the MICRORISC company. I'd like to ask you a few questions regarding lights control. Can you explain briefly how to control lights? How to turn on, off, change the intensity of lighting or getting some values from lights...


How can lights be controlled? This is a broad question, but if the lights can be controlled in any way, they are usually equipped with an interface that allows the light to be controlled in some way. There are several options, they are usually some standard interfaces and one of them is the 0/10 V interface or the DALI interface, which allows a lot of possibilities of use.


And how can we connect the DALI controller to a light?


The controller is either an external component or is a part of the light, and the DALI interface is a kind of standard, standardized bus, where it is possible to communicate with the device using two wires. By default, this DALI is a wired bus, a system, and an external device is used to enter the DALI commands into this system, it sends and reads commands. In short, with the help of the DALI bus, it is possible to communicate with the elements of the network and control the lights, which is usually the primary function, but the DALI standard is gradually growing. There are functions that can be used to set the lighting level, you can also set lighting profiles, you can read some values. In the DALI 2 standard, some sensors also appear so the values of such sensors and controls can be read.


Well, wire control probably has some disadvantages, and it would probably be nice to have a wireless solution.


Exactly. The wire systems are usually suitable where someone is equipping a new building, for example, and it is possible to use wires. But if it is an existing building, then such an intervention is already quite complicated, and using some wireless solution eliminates this problem. So where it is installed in existing buildings, then there is a clear advantage of wireless.


And does MICRORISC offer any such equipment?


MICRORISC has recently released a new IQRF DALI bridge, a device that allows you to communicate with a DALI bus via the IQRF wireless network. So, it is possible to connect this device to the luminaire and communicate with it wirelessly via the IQRF network.


Sure... And what do you see as the benefits of the IQRF technology when used in these devices?


The IQRF network is a local wireless mesh network that allows you to manage and communicate with network elements very efficiently and reliably just because it is a mesh network. There is a redundancy of communication, which increases reliability. There is no necessary usage of external clouds. The range and reliability of communication are perfect.


And how many lights can be in this local network?


This network can have up to 239 elements - nodes, and 1 control element, as we say - coordinator, so a total of 240 elements in the network. Moreover, the DALI bus can work with up to 64 devices within the DALI network, if I remember well. But I would like to point out that the goal is probably not to have such a large network with such many elements. We rather work with smaller networks with a smaller number of elements. The management of such a network is more efficient.


And has it been deployed somewhere?


Certainly, we already have several successful installations. These are mainly lighting companies that use it in street lighting. For example, in Jirkov we have a system that uses these IQRF DALI bridges. 


And this device, IQRF DALI bridge, can only be used for lights? Or also for some other devices?


The IQRF DALI bridge is a bridge that allows you to transmit any DALI commands. The whole DALI protocol is transparent from the point of view of this device (IQRF DALI bridge), so the use is not limited to luminaires, but it can be used for any DALI device. Our experience is that now it is mainly used in lighting. It is an outdoor solution, so it is often used in street lighting, but also in emergency lighting, and it is also used in indoor installations. We have also an installation in England. In general, this can be applied to any system where there is a DALI interface and where there is a need to replace the wired connection with wireless.


Well, that all sounds interesting. These solutions are listed, and our listeners can get more information about them, on the website www.microrisc.com or www.wireless4lights.com, or you contact us. Thanks for the interview and see you soon.


Thanks, and bye.Související články

Technology

Sledujte naše podcasty

Ivona Spurná, IQRF Alliance

11.2.2021

Každý týden si povídáme s partnery v IQRF Alliance o jejich projektech a řešeních v oblasti IoT. Více informací

Technology

IQRF Meetup online - 24. 2. 2021

Ivona Spurná, IQRF Alliance

9.2.2021

Zveme vás na online setkání s partnery v IQRF Alliance. Více informací

Technology

IQRF Meetup 2020 online

Ivona Spurná, IQRF Alliance

21.4.2020

Don't miss this event! We will give you an update on the IQRF technology development as well as on new products, solutions and projects of IQRF Alliance members. Více informací

Nástěnka

5.8.2020

Adera – permanent monitoring and elimination of pests

Business premises, such as hotels, restaurants, schools, medical facilities, warehouses, production and stores in the food industry, pharmacy, etc., need to prevent the occurrence of pests and thus fulfil the obligations imposed by the Act on the Protection of Public Health. The risk of rodents or insect pests jeopardizing business needs to be significantly reduced and companies need to avoid sanctions from inspection bodies, damage of reputation, disruption of operations and other complications. At the same time, from an ecological point of view, it is important to minimize the use of biocidal products and to prevent the rapid reproduction of pests from the beginning.

Více informací

5.8.2020

Adera – permanentní monitoring a likvidace škůdců

Firemní prostory, například hotely, restaurace, školy, zdravotnická zařízení, sklady, výrobny a prodejny v oblasti potravinářství, farmacie apod. potřebují zamezit výskytu škůdců a splnit tak povinnosti, které ukládá zejména zákon o ochraně veřejného zdraví. Je třeba výrazně snížit riziko, že hlodavci nebo hmyzí škůdci ohrozí podnikání. Zároveň se vyhnout postihům od kontrolních orgánů, poškození dobrého jména, narušení provozu a dalším komplikacím. Současně je z ekologického pohledu důležité minimalizovat používání biocidních přípravků a zabránit přemnožení škůdců již v počátku.

Více informací

21.4.2020

How to simply connect sensors and lights to reliable low-power IQRF mesh network?

IQRF® technology is a reliable wireless mesh technology simply connecting devices to IoT. It is based on IQRF transceivers. Thanks to reliable Mesh networking, bidirectionality, security, and True low power™, IQRF® fits best to control systems, telemetry, and IoT. It excels in lighting applications, especially in street lighting.

Více informací

4.6.2018

Test your driver's reflex with smart cones

Would you like to know how a good driver you are, how fast you are able to react to stimuli and how exactly can you follow the set route? Do you plan to buy a new car and do you want to test its driving characteristics? Many world-famous car producers now have a solution of Selective Fidelity Simulation from Great Britain which designed the solution with smart cones. This company is a member of the IQRF Alliance. Discover Smart Cone Challenge!

Více informací

Synopcity

Nové zaslání

Zaslání ověřovacího e-mailu znovu (doručení e-mailu může trvat až 30 minut)

Jiný e-mail     (volitelné)

Zadejte svůj jiný e-mail, na který Vám můžeme zaslat ověření Vašeho profilu. Pokud e-mail nedorazí zkontrolujte si prosím i složku nevyžádané pošty (SPAM), případně se obraťte na naší technickou podporu.