Ivona Spurná, IQRF Alliance

Organization/Group Member | Czech Republic

Articles 21 Articles

Technology

Improvements in the IQRF technology

Ivona Spurná, IQRF Alliance

04/14/2021

How to ensure that the sensors run on batteries for more than 10 years, while providing measured values every minute? Find out more in the interview. More information

Technology

Smart power sockets by Netio

Ivona Spurná, IQRF Alliance

03/23/2021

Ivona Spurna is talking with Jan Řehák from NETIO products about their smart power sockets and their usage. More information

Technology

Wireless IQRF technology and IQRF Alliance

Ivona Spurná, IQRF Alliance

02/23/2021

Ivona Spurna is talking with Jan Pešl from IQRF Alliance about the IQRF technology and the IQRF Alliance. More information

Technology

IQRF DALI Bridge – MICRORISC

Ivona Spurná, IQRF Alliance

02/16/2021

Ivona Spurna is talking with Martin Spiller from MICRORISC about the IQRF DALI Bridge and smart light control and monitoring. More information

Technology

Sledujte naše podcasty

Ivona Spurná, IQRF Alliance

02/11/2021

Každý týden si povídáme s partnery v IQRF Alliance o jejich projektech a řešeních v oblasti IoT. More information

Technology

IQRF Meetup online - 24. 2. 2021

Ivona Spurná, IQRF Alliance

02/09/2021

Zveme vás na online setkání s partnery v IQRF Alliance. More information

Interiors

Adera – permanent monitoring and elimination of pests

Ivona Spurná, IQRF Alliance

08/05/2020

Business premises, such as hotels, restaurants, schools, medical facilities, warehouses, production and stores in the food industry, pharmacy, etc., need to prevent the occurrence of pests and thus fulfil the obligations imposed by the Act on the Protection of Public Health. The risk of rodents or insect pests jeopardizing business needs to be significantly reduced and companies need to avoid sanctions from inspection bodies, damage of reputation, disruption of operations and other complications. At the same time, from an ecological point of view, it is important to minimize the use of biocidal products and to prevent the rapid reproduction of pests from the beginning. More information

Interiors

Adera – permanentní monitoring a likvidace škůdců

Ivona Spurná, IQRF Alliance

08/05/2020

Firemní prostory, například hotely, restaurace, školy, zdravotnická zařízení, sklady, výrobny a prodejny v oblasti potravinářství, farmacie apod. potřebují zamezit výskytu škůdců a splnit tak povinnosti, které ukládá zejména zákon o ochraně veřejného zdraví. Je třeba výrazně snížit riziko, že hlodavci nebo hmyzí škůdci ohrozí podnikání. Zároveň se vyhnout postihům od kontrolních orgánů, poškození dobrého jména, narušení provozu a dalším komplikacím. Současně je z ekologického pohledu důležité minimalizovat používání biocidních přípravků a zabránit přemnožení škůdců již v počátku. More information

Technology

IQRF Meetup 2020 online

Ivona Spurná, IQRF Alliance

04/21/2020

Don't miss this event! We will give you an update on the IQRF technology development as well as on new products, solutions and projects of IQRF Alliance members. More information

Technology | Other

How to simply connect sensors and lights to reliable low-power IQRF mesh network?

Ivona Spurná, IQRF Alliance

04/21/2020

IQRF® technology is a reliable wireless mesh technology simply connecting devices to IoT. It is based on IQRF transceivers. Thanks to reliable Mesh networking, bidirectionality, security, and True low power™, IQRF® fits best to control systems, telemetry, and IoT. It excels in lighting applications, especially in street lighting. More information

Technology

Easy deployment of IQRF® with IQRF OS 4.03D

Ivona Spurná, IQRF Alliance

10/29/2018

The new IQRF OS 4.03D brings many improvements to help you work with the IQRF®. These include, in particular, Smart Connect and Autonetwork V2. You will solve your IoT projects quickly! More information

Technology

Snadné nasazení IQRF® s IQRF OS 4.03D

Ivona Spurná, IQRF Alliance

10/29/2018

Nový operační systém IQRF OS 4.03D s sebou přináší řadu vylepšení, která by vám měla usnadnit práci se sítí IQRF. Jsou to zejména funkce Smart Connect a Autonetwork V2. Vaše IoT projekty tak můžete výrazně urychlit! More information

Synopcity

New sending

Resending of the verification email (email delivery can take up to 30 minutes)

Other email     (optional)

Enter your other email where we can send you verification of your profile. If you will not receive the email, please check also the SPAM folder or contact our technical support.