Ivona Spurná, IQRF Alliance

Organization/Group Member | Czech Republic

Austyn International optimalizoval vytápění hotelu Patria na Slovensku

Společnost AUSTYN International realizovala regulaci vytápění hotelových pokojů, což přineslo zvýšený komfort pro ubytované hosty, jednodušší vzdálené ovládání vytápění a snížení nákladů na vytápění a provoz. V devíti patrech hotelu bylo instalováno více než 180 elektronických digitálních radiových hlavic, které jsou řízeny daty přenášenými sítí IQRF.

Austyn International optimalizoval vytápění hotelu Patria na Slovensku

Původní systém vytápění


V jednotlivých pokojích byly teplovodné radiátory vybavené termostatickými hlavicemi. Regulace teploty v pokojích byla prováděna manuálně dvěma způsoby. Hoteloví hosté regulovali teplotu v pokojích sami, což vedlo k přetápění pokojů s následným větráním a zbytečnými ztrátami.
Druhý způsob spočíval v manuálním nastavení termostatických hlavic před příchodem hostů a po jejich odchodu, což prováděla obsluha hotelu podle rozpisu recepce/rezervačního oddělení.


Regulační systém společnosti Austyn International


Původní termostatické hlavice byly vyměněné za elektronické digitální radiové hlavice typu MAG RA. Ty komunikují mezi sebou a s řídicím systémem na frekvenci 868 MHz a jsou napájeny bateriemi. Žádná kabeláž ani jiné stavební úpravy nejsou nutné.


Do technické místnosti každého poschodí byly nainstalované síťotvorné prvky na vytvoření nezávislé radiové sítě pro dané poschodí.


Ovládací software vytápěcího systému byl propojen se stávajícím hotelovým rezervačním systémem. Ovládání regulace vytápění je tak pro personál hotelu plně automatizované. Probíhá podle rezervací ubytování v pokojích generovaných rezervačním systémem.


Kvůli zamezení manipulace s hlavicemi nepovolanými osobami byly jednotlivé hlavice opatřeny ochrannými kryty.


Výhody


Hlavice regulují vytápění v optimálním naprogramovaném režimu bez nutnosti jakéhokoliv zásahu. V případě přání hosta může personál snížit anebo zvýšit teplotu v konkrétním pokoji. To významným způsobem snižuje náklady na spotřebu tepla pro vytápění.


Ovládání hlavic je spojené s rezervačním systémem a při zadání rezervace se hlavice předem v určitý čas sama aktivuje, aby byl pokoj optimálně vytopen při příchodu hosta. Taktéž po ukončení ubytování hosta se vytápění automaticky nastaví do úsporného režimu.


Další doporučení pre tento hotel


Během provozu hotelu bylo zjištěno (za pomoci grafického prostředí RS AGS), že poměrně velká část hostů dlouhodobě větrá pootevřenými okny, což má negativní vliv na ekonomiku hotelu. Je doporučeno doinstalovat funkčnost reakce systému na vytápění v případě otevřených oken.


Hotel slouží také jako kongresové centrum, má velké společenské prostory. Do těchto prostor je doporučeno instalovat regulaci vytápění (hlavicemi MAG RA) a současnou regulaci větrání v závislosti na naměřené koncentraci CO2.


Dále se doporučuje nasadit hlavice MAT RA na radiátory ve všech obslužných prostorách, jako jsou chodby, schodiště apod., s cílem zabránit evidentními přetápění horních podlaží a udržovat v těchto prostorách optimální ekonomickou teplotu.


Hotel provozuje venkovní terasu při restauraci, kam je doporučeno instalovat technické zařízení na doohřev stolů pro zpříjemnění pobytu hostů a prodloužení sezóny s využitím terasy.


Related articles

Interiors

Řízení osvětlení v kostele v Záhlinicích

Ivona Spurná, IQRF Alliance

02/27/2018

V listopadu 2017 nainstalovala firma DATmoLUX v kostele v Záhlinicích bezdrátové řízení celkem 14 svítidel tří různých typů s předřadníkem DALI. Systém umožňuje měnit osvětlení v závislosti na různých scénářích a scénách. More information

Dashboard

08/05/2020

Adera – permanent monitoring and elimination of pests

Business premises, such as hotels, restaurants, schools, medical facilities, warehouses, production and stores in the food industry, pharmacy, etc., need to prevent the occurrence of pests and thus fulfil the obligations imposed by the Act on the Protection of Public Health. The risk of rodents or insect pests jeopardizing business needs to be significantly reduced and companies need to avoid sanctions from inspection bodies, damage of reputation, disruption of operations and other complications. At the same time, from an ecological point of view, it is important to minimize the use of biocidal products and to prevent the rapid reproduction of pests from the beginning.

More information

08/05/2020

Adera – permanentní monitoring a likvidace škůdců

Firemní prostory, například hotely, restaurace, školy, zdravotnická zařízení, sklady, výrobny a prodejny v oblasti potravinářství, farmacie apod. potřebují zamezit výskytu škůdců a splnit tak povinnosti, které ukládá zejména zákon o ochraně veřejného zdraví. Je třeba výrazně snížit riziko, že hlodavci nebo hmyzí škůdci ohrozí podnikání. Zároveň se vyhnout postihům od kontrolních orgánů, poškození dobrého jména, narušení provozu a dalším komplikacím. Současně je z ekologického pohledu důležité minimalizovat používání biocidních přípravků a zabránit přemnožení škůdců již v počátku.

More information

04/21/2020

How to simply connect sensors and lights to reliable low-power IQRF mesh network?

IQRF® technology is a reliable wireless mesh technology simply connecting devices to IoT. It is based on IQRF transceivers. Thanks to reliable Mesh networking, bidirectionality, security, and True low power™, IQRF® fits best to control systems, telemetry, and IoT. It excels in lighting applications, especially in street lighting.

More information

06/04/2018

Test your driver's reflex with smart cones

Would you like to know how a good driver you are, how fast you are able to react to stimuli and how exactly can you follow the set route? Do you plan to buy a new car and do you want to test its driving characteristics? Many world-famous car producers now have a solution of Selective Fidelity Simulation from Great Britain which designed the solution with smart cones. This company is a member of the IQRF Alliance. Discover Smart Cone Challenge!

More information

Synopcity

New sending

Resending of the verification email (email delivery can take up to 30 minutes)

Other email     (optional)

Enter your other email where we can send you verification of your profile. If you will not receive the email, please check also the SPAM folder or contact our technical support.