Ivona Spurná, IQRF Alliance

Organization/Group Member | Czech Republic

Let‘s learn how to ventilate properly to maintain a low level of CO2 in schools and kindergartens

RehiveTech, a spin-off of the Brno Technical University and member of the IQRF Alliance, installed its smart indoor air quality monitoring system in several schools and kindergartens in Brno, and the results were very interesting.

Let‘s learn how to ventilate properly to maintain a low level of CO2 in schools and kindergartens

At the beginning of the project, an analysis of the environment has shown that CO2 levels in rooms are gradually increasing, a phenomenon that is common in every room inhabited by people and not ventilated properly. Unfortunately, higher levels of this gas cause drowsiness, headache, and a lack of concentration. In their own interest, people should watch the level of CO2 that should not exceed the 1500 ppm hygienic limit set by a decree.


The deployed system consisted of a CO2 sensor (A) that provided data via the IoT system (B) to the central application where the data was evaluated. The control commands were regularly sent back, influencing the color of the light, which was in the form of a likable cloud (C) present in a class. The light signalized how healthy the environment was by changing colors. Children and staff have instructions on how to behave in any color state. They learned how to maintain the CO2 level low by only proper ventilation.


Three months later, the experimental shutdown of the signaling light followed, and the measurements surprisingly showed that the local staff had learned to control their indoor air themselves and that no unacceptably high levels of CO2 were measured.


The system can also recommend or not to open windows based on a weather forecast or ambient air data.


RehiveTech, a member of IQRF Alliance, develops this system also for offices where within a single AuroraHub system it is possible not only to measure the air quality but also to solve the security of rooms, attendance, and mandatory staff breaks, e.g. with smart bracelets including the necessary documentation. More at www.aurorahub.io.


Related articles

Interiors

Naučme se větrat správně aneb jak se ve školách a školkách naučili udržovat správnou hladinu CO2

Ivona Spurná, IQRF Alliance

10/09/2018

Brněnská firma RehiveTech nainstalovala v několika brněnských školách a školkách svůj chytrý systém pro monitoring ovzduší ve vnitřních prostorách a výsledky byly velmi zajímavé. More information

Interiors

Austyn International optimalizoval vytápění hotelu Patria na Slovensku

Ivona Spurná, IQRF Alliance

03/12/2018

Společnost AUSTYN International realizovala regulaci vytápění hotelových pokojů, což přineslo zvýšený komfort pro ubytované hosty, jednodušší vzdálené ovládání vytápění a snížení nákladů na vytápění a provoz. V devíti patrech hotelu bylo instalováno více než 180 elektronických digitálních radiových hlavic, které jsou řízeny daty přenášenými sítí IQRF. More information

Interiors

Řízení osvětlení v kostele v Záhlinicích

Ivona Spurná, IQRF Alliance

02/27/2018

V listopadu 2017 nainstalovala firma DATmoLUX v kostele v Záhlinicích bezdrátové řízení celkem 14 svítidel tří různých typů s předřadníkem DALI. Systém umožňuje měnit osvětlení v závislosti na různých scénářích a scénách. More information

Dashboard

08/05/2020

Adera – permanent monitoring and elimination of pests

Business premises, such as hotels, restaurants, schools, medical facilities, warehouses, production and stores in the food industry, pharmacy, etc., need to prevent the occurrence of pests and thus fulfil the obligations imposed by the Act on the Protection of Public Health. The risk of rodents or insect pests jeopardizing business needs to be significantly reduced and companies need to avoid sanctions from inspection bodies, damage of reputation, disruption of operations and other complications. At the same time, from an ecological point of view, it is important to minimize the use of biocidal products and to prevent the rapid reproduction of pests from the beginning.

More information

08/05/2020

Adera – permanentní monitoring a likvidace škůdců

Firemní prostory, například hotely, restaurace, školy, zdravotnická zařízení, sklady, výrobny a prodejny v oblasti potravinářství, farmacie apod. potřebují zamezit výskytu škůdců a splnit tak povinnosti, které ukládá zejména zákon o ochraně veřejného zdraví. Je třeba výrazně snížit riziko, že hlodavci nebo hmyzí škůdci ohrozí podnikání. Zároveň se vyhnout postihům od kontrolních orgánů, poškození dobrého jména, narušení provozu a dalším komplikacím. Současně je z ekologického pohledu důležité minimalizovat používání biocidních přípravků a zabránit přemnožení škůdců již v počátku.

More information

04/21/2020

How to simply connect sensors and lights to reliable low-power IQRF mesh network?

IQRF® technology is a reliable wireless mesh technology simply connecting devices to IoT. It is based on IQRF transceivers. Thanks to reliable Mesh networking, bidirectionality, security, and True low power™, IQRF® fits best to control systems, telemetry, and IoT. It excels in lighting applications, especially in street lighting.

More information

06/04/2018

Test your driver's reflex with smart cones

Would you like to know how a good driver you are, how fast you are able to react to stimuli and how exactly can you follow the set route? Do you plan to buy a new car and do you want to test its driving characteristics? Many world-famous car producers now have a solution of Selective Fidelity Simulation from Great Britain which designed the solution with smart cones. This company is a member of the IQRF Alliance. Discover Smart Cone Challenge!

More information

Synopcity

New sending

Resending of the verification email (email delivery can take up to 30 minutes)

Other email     (optional)

Enter your other email where we can send you verification of your profile. If you will not receive the email, please check also the SPAM folder or contact our technical support.