Ivona Spurná, IQRF Alliance

Organization/Group Member | Czech Republic

Naučme se větrat správně aneb jak se ve školách a školkách naučili udržovat správnou hladinu CO2

Brněnská firma RehiveTech nainstalovala v několika brněnských školách a školkách svůj chytrý systém pro monitoring ovzduší ve vnitřních prostorách a výsledky byly velmi zajímavé.

Naučme se větrat správně aneb jak se ve školách a školkách naučili udržovat správnou hladinu CO2

Na začátku projektu prokázala analýza prostředí, že hladina CO2 v místnostech postupně roste, což je jev naprosto běžný v každé místnosti, kterou obývají lidé a která není správně větrána[1]. Bohužel vyšší hladiny tohoto plynu způsobují ospalost, malátnost, bolest hlavy a nesoustředěnost. Ve svém vlastním zájmu by si měli lidé hlídat, zda hladina CO2 nepřekračuje hygienický limit 1500 ppm, který je stanoven vyhláškou[2].


Nasazený systém se skládal z čidla CO2 (A), které poskytovalo přes IoT systém (B) data do centrální aplikace, kde tato data byla vyhodnocována. Zpět se pravidelně zasílaly řídicí příkazy, které ovlivňovaly barvu světýlka, které bylo v podobě sympatického mráčku (C) přítomno ve třídě a svou barvou signalizovalo, jak je dané prostředí zdravé. Děti a personál měli k dispozici návod, jak se chovat v každém stavu barevnosti. Naučili se tak hlídat si hladinu CO2 ve třídě, a to jenom pomocí správného větrání. 


Po třech měsících následovalo pokusné vypnutí signalizačního barevného světla a měření překvapivě ukázalo, že místní osazenstvo se naučilo samo kontrolovat své vnitřní ovzduší a již dále nedocházelo k nežádoucím extrémně vysokým hladinám CO2.


Systém umí pracovat i s jinými zdroji dat, například s předpovědí počasí nebo se situací ovzduší v blízkém okolí, díky čemuž dokáže doporučit či nedoporučit větrání okny. Osobní recenze možno získat v Soukromé mateřské školce Univerzitka[3]


Firma RehiveTech, která je členem IQRF Alliance, vyvíjí tento systém i pro kanceláře, kde je možno v rámci jednoho systému AuroraHub hlídat nejen kvalitu vnitřního prostředí, ale také řešit zabezpečení místností, řešit prezenci a povinné přestávky zaměstnanců např. pomocí chytrých náramků, a to včetně potřebné dokumentace. Více na https://www.aurorahub.io/.


Kontakt na zástupce firmy RehiveTech zde: https://www.rehivetech.com/.


 


[1] https://www.novinky.cz/veda-sk...


[2] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby


[3] http://www.univerzitka.cz/


Related articles

Interiors

Austyn International optimalizoval vytápění hotelu Patria na Slovensku

Ivona Spurná, IQRF Alliance

03/12/2018

Společnost AUSTYN International realizovala regulaci vytápění hotelových pokojů, což přineslo zvýšený komfort pro ubytované hosty, jednodušší vzdálené ovládání vytápění a snížení nákladů na vytápění a provoz. V devíti patrech hotelu bylo instalováno více než 180 elektronických digitálních radiových hlavic, které jsou řízeny daty přenášenými sítí IQRF. More information

Interiors

Řízení osvětlení v kostele v Záhlinicích

Ivona Spurná, IQRF Alliance

02/27/2018

V listopadu 2017 nainstalovala firma DATmoLUX v kostele v Záhlinicích bezdrátové řízení celkem 14 svítidel tří různých typů s předřadníkem DALI. Systém umožňuje měnit osvětlení v závislosti na různých scénářích a scénách. More information

Dashboard

08/05/2020

Adera – permanent monitoring and elimination of pests

Business premises, such as hotels, restaurants, schools, medical facilities, warehouses, production and stores in the food industry, pharmacy, etc., need to prevent the occurrence of pests and thus fulfil the obligations imposed by the Act on the Protection of Public Health. The risk of rodents or insect pests jeopardizing business needs to be significantly reduced and companies need to avoid sanctions from inspection bodies, damage of reputation, disruption of operations and other complications. At the same time, from an ecological point of view, it is important to minimize the use of biocidal products and to prevent the rapid reproduction of pests from the beginning.

More information

08/05/2020

Adera – permanentní monitoring a likvidace škůdců

Firemní prostory, například hotely, restaurace, školy, zdravotnická zařízení, sklady, výrobny a prodejny v oblasti potravinářství, farmacie apod. potřebují zamezit výskytu škůdců a splnit tak povinnosti, které ukládá zejména zákon o ochraně veřejného zdraví. Je třeba výrazně snížit riziko, že hlodavci nebo hmyzí škůdci ohrozí podnikání. Zároveň se vyhnout postihům od kontrolních orgánů, poškození dobrého jména, narušení provozu a dalším komplikacím. Současně je z ekologického pohledu důležité minimalizovat používání biocidních přípravků a zabránit přemnožení škůdců již v počátku.

More information

04/21/2020

How to simply connect sensors and lights to reliable low-power IQRF mesh network?

IQRF® technology is a reliable wireless mesh technology simply connecting devices to IoT. It is based on IQRF transceivers. Thanks to reliable Mesh networking, bidirectionality, security, and True low power™, IQRF® fits best to control systems, telemetry, and IoT. It excels in lighting applications, especially in street lighting.

More information

06/04/2018

Test your driver's reflex with smart cones

Would you like to know how a good driver you are, how fast you are able to react to stimuli and how exactly can you follow the set route? Do you plan to buy a new car and do you want to test its driving characteristics? Many world-famous car producers now have a solution of Selective Fidelity Simulation from Great Britain which designed the solution with smart cones. This company is a member of the IQRF Alliance. Discover Smart Cone Challenge!

More information

Synopcity

New sending

Resending of the verification email (email delivery can take up to 30 minutes)

Other email     (optional)

Enter your other email where we can send you verification of your profile. If you will not receive the email, please check also the SPAM folder or contact our technical support.