Ivona Spurná, IQRF Alliance

Organization/Group Member | Czech Republic

Přetíženost silnic v okolí Škody Auto v Kvasinách pomáhá řešit CITIQ, člen IQRF Alliance

Škoda Auto zaměstnává více než 8000 lidí ve třech směnách a většina z nich se dopravuje do zaměstnání automobily. Část pomáhají svážet svozové autobusy, část je motivována zaměstnavatelem k využívání kol, ale stále zde zůstává většina těch, kteří využívají automobil. Okolní vesnice – Kvasiny, Solnice a Ještětice jsou dopravou těchto zaměstnanců extrémně přetěžovány, průjezdem i nežádoucím parkováním. Pro výstavbu odstavných parkovišť v okolí se prozatím nenašly vhodné pozemky. CITIQ instaloval v přilehlých vesnicích detektory průjezdu, kterými lze monitorovat jak samotný průjezd, tak i délku a rychlost vozidel.

Přetíženost silnic v okolí Škody Auto v Kvasinách pomáhá řešit CITIQ, člen IQRF Alliance

Tyto údaje mohou sloužit k analýze vytíženosti a využívání silnic v těchto obcích. Do vozovky jsou zapuštěny detektory elektromagnetického pole, kterými se všechny potřebné údaje snímají. K napájení slouží baterie, a protože se data přenášejí technologií IQRF, která patří mezi ultra low power technologie, k vyčerpání baterie dojde až za mnoho let. Není nutné tak čidla vykopávat dříve než za 10 let. Díky IQRF je také možné v případě potřeby bezdrátově aktualizovat ovládací software. Obousměrná komunikace o rychlosti 20 kbps k tomuto účelu bezproblémově stačí.

Všechna data jsou centrálně sbírána do cloudové aplikace, kde jsou i zpětně dostupná. Zobrazují se v GIS aplikaci, kde je možno získávat souhrnné informace o vytíženosti silnic, a to až s pětiminutovým rozlišením.

Zjednodušit dopravu na existujících parkovištích by měly informační cedule, které zobrazují aktuální obsazenost, čímž se zabrání zmatenému vjíždění a vyjíždění vozů, které nenašly místo k parkování. Navigační cedule u parkovišť v blízkosti automobilky získávají data o obsazenosti také z EM detektorů instalovaných pod parkovacími místy. Informovanost řidičů usnadňuje jejich zaparkování a předchází marnému hledání parkovacího místa tam, kde již žádné není.

Pro získání informace o obsazenosti cca 2100 parkovacích míst nebylo potřeba osazovat všechna místa parkovacím senzorem, ale firma to vyřešila kombinací průjezdových a parkovacích senzorů, s "big data" zpracovatelskou logikou nad těmito daty. Dopravně inženýrská data jsou dlouhodobě dostupná pro lokální municipality.


Více o IQRF Alliance na www.iqrfalliance.org.  

Attached files


Related articles

No posts were found.

Dashboard

08/05/2020

Adera – permanent monitoring and elimination of pests

Business premises, such as hotels, restaurants, schools, medical facilities, warehouses, production and stores in the food industry, pharmacy, etc., need to prevent the occurrence of pests and thus fulfil the obligations imposed by the Act on the Protection of Public Health. The risk of rodents or insect pests jeopardizing business needs to be significantly reduced and companies need to avoid sanctions from inspection bodies, damage of reputation, disruption of operations and other complications. At the same time, from an ecological point of view, it is important to minimize the use of biocidal products and to prevent the rapid reproduction of pests from the beginning.

More information

08/05/2020

Adera – permanentní monitoring a likvidace škůdců

Firemní prostory, například hotely, restaurace, školy, zdravotnická zařízení, sklady, výrobny a prodejny v oblasti potravinářství, farmacie apod. potřebují zamezit výskytu škůdců a splnit tak povinnosti, které ukládá zejména zákon o ochraně veřejného zdraví. Je třeba výrazně snížit riziko, že hlodavci nebo hmyzí škůdci ohrozí podnikání. Zároveň se vyhnout postihům od kontrolních orgánů, poškození dobrého jména, narušení provozu a dalším komplikacím. Současně je z ekologického pohledu důležité minimalizovat používání biocidních přípravků a zabránit přemnožení škůdců již v počátku.

More information

04/21/2020

How to simply connect sensors and lights to reliable low-power IQRF mesh network?

IQRF® technology is a reliable wireless mesh technology simply connecting devices to IoT. It is based on IQRF transceivers. Thanks to reliable Mesh networking, bidirectionality, security, and True low power™, IQRF® fits best to control systems, telemetry, and IoT. It excels in lighting applications, especially in street lighting.

More information

06/04/2018

Test your driver's reflex with smart cones

Would you like to know how a good driver you are, how fast you are able to react to stimuli and how exactly can you follow the set route? Do you plan to buy a new car and do you want to test its driving characteristics? Many world-famous car producers now have a solution of Selective Fidelity Simulation from Great Britain which designed the solution with smart cones. This company is a member of the IQRF Alliance. Discover Smart Cone Challenge!

More information

Synopcity

New sending

Resending of the verification email (email delivery can take up to 30 minutes)

Other email     (optional)

Enter your other email where we can send you verification of your profile. If you will not receive the email, please check also the SPAM folder or contact our technical support.