SCII / Smart City Innovations Institut z.ú.

Organization/Group Member | Czech Republic

Chytrým městům v České republice v roce 2018 dominovala Praha. I ostatní tuzemská města však zaznamenala oproti minulým obdobím mimořádný vzestup tzv. chytrých řešení.

V Praze dnes byla předána ocenění municipalitám a dodavatelům nejvýznamnějších projektů Smart City a Smart Region z České republiky, Slovenska a Německa za rok 2018. V rámci II. ročníku soutěže „Chytrá města pro budoucnost 2018“ dnes byli vyhlášeni noví držitelé prestižních ocenění kategorií Projekt a Idea Smart city roku 2018. Uspěly rovněž Kolín, Brno, Středočeský kraj, Svitávka a Karlovy Vary.

Členové odborné poroty soutěže z řad státní a veřejné správy, oborových svazů, inovačních platforem a zástupců významných dodavatelů ocenili zejména integrovaná řešení energetických úspor, využívaní big dat pro potřeby řízení měst a obcí, datové platformy, inovace v odbavování veřejné dopravy, cirkulární ekonomiky, passportizace majetku a nového typu služeb poskytovaných veřejnosti v mobilitě.


 


 


PŘEHLED OCENĚNÝCH PROJEKTŮ A VÍTĚZŮ KATEGORIÍ:


 


Odborná porota soutěže Chytrá města pro budoucnost 2018 letos ocenila tyto vítěze z řad municipalit, krajů a dodavatelů v následujících jedenácti kategoriích:


 


·                    Chytrá obec 2018 do 10.000 obyvatel: Městys Svitávka


o   V této kategorii ocenili porotci řešení INTEGROVANÉHO SYSTÉMU OSVĚTLENÍ, zavádění dalších inovativních technologií a prokázané parametry udržitelnosti, úspor a proveditelnosti ve strategii obce


 


·                    Chytré město 2018 do 50.000 obyvatel: Kolín s projektem „KOLÍNSKÁ CHYTRÁ KLÍČENKA“


o      V této kategorii ocenili porotci řešení nástroje města pro využití služeb občanům, datovou evidenci v reálném čase a přispění k bezpečnosti veřejných budov města


 


·                    Chytré město 2018 nad 50.000 obyvatel: Hlavní město Praha / OPERÁTOR ICT za projekt „Virtualizace a 3D datový model města Prahy“


 


o   Porotci ocenili řešení unikátního projektu pro virtualizaci a datový model města, které integruje využití městských utilit a zástavby pro plánování potřeb města, jeho řízení a tvorby rozvojových plánů a strategických dokumentů


 


·                    Chytrý region 2018: Středočeský kraj a Hlavní město Praha / OPERÁTOR ICT za projekt „MULTIKANÁLOVÉHO ODBAVOVACÍHO SYSTÉMU“


 


o   V této kategorii ocenili porotci řešení meziregionální spolupráce a současně projekt inspirovaný největšími evropskými metropolemi, který v České republice zavádí unikátní řízení dopravní obslužnosti veřejnou dopravou, určenému dvěma milionům pravidelných cestujících.


 


·                    IDEA/VIZE Smart City 2018: Statutární město Brno / Dopravní podnik města Brna ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky za projekt „Využití biodpadů veřejnou hromadnou dopravou“


o      V této kategorii ocenili porotci unikátní vývoj a inspirativní aplikaci fenoménu cirkulární ekonomiky městskou hromadnou dopravou


 


·                    Datový portál města 2018: Titul DATOVÁ PLATFORMA MĚSTA ROKU 2018 získává pro Hlavní město Praha/ Operátor ICT a za řešení „GOLEMIO – DATOVÝ PORTÁL PRAHY“


o   V této kategorii ocenili porotci jedinečné řešení sběru dat za účelem plánování a validace strategických plánů a rozvoje města. Architektura této datové platformy získala mimořádný ohlas v odborné komunitě a rovněž silně pozitivní zahraniční ohlasy evropských expertů


 


·                           Titul SMART CITY PROJEKT URČENÝ KOMUNITÁM A VEŘEJNOSTI ROKU 2018 získává za řešení a projekty „HoppyGo a UniqWay společnost Škoda Auto DigiLab“


o   V uvedené kategorii ocenili porotci vlastní vývoj a praktické uplatnění řešení MOBILITY JAKO SLUŽBY. Oceněn byl nejen mimořádně inovativní přístup vývojářů, ale i organické šíření služby v celostátním měřítku. 


 


·                         Titul SMART CITY START UP roku 2018 získává ostravská společnost STACK 7 a to za řešení “vývoje a mezinárodního uplatnění SW a HW nástrojů pro Internet věcí“


o    V této kategorii ocenili porotci unikátní vývoj vlastního řešení SW a HW platformy pro internet věcí. Současně ocenilivýznam řešení při jeho konkrétním využití v zahraničních evropských destinacích


 


 


 


·                    Ocenění v kategorii „URBANISMUS CHYTRÉHO MĚSTA“: Karlovy Vary a společnost TOP GIS


o   Porotci vysoce ohodnotili specifický technologický postup pro mapování veřejných budov, celého města a jeho infrastruktury. Následné postupy   podporují kvalitní a moderní urbanistický rozvoj města ve strategické rovině s prokázáním úspory a dlouhodobé udržitelnosti


 


·                          MEZINÁRODNÍ CENA ODBORNÉ POROTY: NĚMECKÝ SMART CITY PROJEKT ROKU 2018: za řešení a vývoj systému „Data on air pollution into real insights“ německá společnost HawaDawa.


o      V uvedené kategorii ocenili porotci inovativní řešení a multioborovou synergii systému pro měření kvality ovzduší, který získal v německých i zahraničních městech reálné uplatnění


 


·                    MEZINÁRODNÍ CENA ODBORNÉ POROTY: SLOVENSKÝ SMART CITY PROJEKT ROKU 2018“: získává za vývoj a technologický přesah integrace a agregace dat řešení „CITYSIS – otevřené platformy internetu věcí“ od slovenské společnosti OMS a.s.


o      V uvedené kategorii získal jednoznačně nejsilnější zpětnou vazbu porotců vývoj unikátního multifunkčního systému otevřené platformy internetu věcí využívajícího vlastního řešení agregace dat ve vazbě na operativní i strategické řízení Chytrých měst 


Institucionálními partnery pro vyhlášení zahraničních ocenění jsou Dreberis, Spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky ze SRN a Združenie podnikatelov Slovenska.


III. ročník soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST 2019 se zaměří ve spolupráci s vládními a expertními institucemi na řešení širšího středoevropského regionu: konkrétně z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska a Německa.


 


Related articles

Technology | Other

V Praze budou předána ocenění nejvýznamnějších řešení Smart City a Smart Region z České republiky, Slovenska a Německa.

SCII / Smart City Innovations Institut z.ú.

11/24/2018

II. ročník národní soutěže „Chytrá města pro budoucnost“ míří k závěru. Noví držitelé prestižních ocenění kategorií Projekt a Idea Smart city 2018 budou vyhlášeni 27. listopadu 2018 v prostorách ČVUT/CIIRK v Praze. Odborná porota soutěže poprvé ocení nejlepší projektová řešení ze zahraničí, konkrétně ze Slovenska a Německa. More information

II. ročník národní soutěže „Chytrá města pro budoucnost“ zná vítěze kategorií Osobnost a Model Smart City 2018.

SCII / Smart City Innovations Institut z.ú.

06/18/2018

Ve Španělském sálu Pražského hradu je převzali v minulém týdnu Jakub Unucka, náměstek hejtmana MSK, Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO a za MODEL Smart City CIRI - Centrum inovací, rozvoje a investic za strategii CHYTRÝ REGION KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE. More information

Technology | Other

II. ročník národní soutěže „Chytrá města pro budoucnost“ poměří pokrok měst a obcí v aplikacích inteligentních řešení a kvality života

SCII / Smart City Innovations Institut z.ú.

05/21/2018

Podruhé se v Česku uskuteční národní soutěž v oblasti SMART CITY – tzv. Chytrých měst. Soutěž nese název „Chytrá města pro budoucnost“ a jejím cílem je propagace a podpora využití inovativních postupů a nejmodernějších technologií, které mají přinést veřejnosti zkvalitnění života ve městech a obcích. Soutěž probíhá s podporou a záštitami Ministerstva pro místní rozvoj a Svazu měst a obcí a Asociace krajů České republiky. Vyhlašovatelem je Smart City Innovations Institut, z.ú. More information

Dashboard

11/27/2018

Chytrým městům v České republice v roce 2018 dominovala Praha. I ostatní tuzemská města však zaznamenala oproti minulým obdobím mimořádný vzestup tzv. chytrých řešení.

V Praze dnes byla předána ocenění municipalitám a dodavatelům nejvýznamnějších projektů Smart City a Smart Region z České republiky, Slovenska a Německa za rok 2018. V rámci II. ročníku soutěže „Chytrá města pro budoucnost 2018“ dnes byli vyhlášeni noví držitelé prestižních ocenění kategorií Projekt a Idea Smart city roku 2018. Uspěly rovněž Kolín, Brno, Středočeský kraj, Svitávka a Karlovy Vary.

More information

11/24/2018

V Praze budou předána ocenění nejvýznamnějších řešení Smart City a Smart Region z České republiky, Slovenska a Německa.

II. ročník národní soutěže „Chytrá města pro budoucnost“ míří k závěru. Noví držitelé prestižních ocenění kategorií Projekt a Idea Smart city 2018 budou vyhlášeni 27. listopadu 2018 v prostorách ČVUT/CIIRK v Praze. Odborná porota soutěže poprvé ocení nejlepší projektová řešení ze zahraničí, konkrétně ze Slovenska a Německa.

More information

06/18/2018

II. ročník národní soutěže „Chytrá města pro budoucnost“ zná vítěze kategorií Osobnost a Model Smart City 2018.

Ve Španělském sálu Pražského hradu je převzali v minulém týdnu Jakub Unucka, náměstek hejtmana MSK, Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO a za MODEL Smart City CIRI - Centrum inovací, rozvoje a investic za strategii CHYTRÝ REGION KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE.

More information

05/21/2018

II. ročník národní soutěže „Chytrá města pro budoucnost“ poměří pokrok měst a obcí v aplikacích inteligentních řešení a kvality života

Podruhé se v Česku uskuteční národní soutěž v oblasti SMART CITY – tzv. Chytrých měst. Soutěž nese název „Chytrá města pro budoucnost“ a jejím cílem je propagace a podpora využití inovativních postupů a nejmodernějších technologií, které mají přinést veřejnosti zkvalitnění života ve městech a obcích. Soutěž probíhá s podporou a záštitami Ministerstva pro místní rozvoj a Svazu měst a obcí a Asociace krajů České republiky. Vyhlašovatelem je Smart City Innovations Institut, z.ú.

More information

Synopcity

New sending

Resending of the verification email (email delivery can take up to 30 minutes)

Other email     (optional)

Enter your other email where we can send you verification of your profile. If you will not receive the email, please check also the SPAM folder or contact our technical support.