Ivona Spurná, IQRF Alliance

Organization/Group Member | Czech Republic

Adera – permanentní monitoring a likvidace škůdců

Firemní prostory, například hotely, restaurace, školy, zdravotnická zařízení, sklady, výrobny a prodejny v oblasti potravinářství, farmacie apod. potřebují zamezit výskytu škůdců a splnit tak povinnosti, které ukládá zejména zákon o ochraně veřejného zdraví. Je třeba výrazně snížit riziko, že hlodavci nebo hmyzí škůdci ohrozí podnikání. Zároveň se vyhnout postihům od kontrolních orgánů, poškození dobrého jména, narušení provozu a dalším komplikacím. Současně je z ekologického pohledu důležité minimalizovat používání biocidních přípravků a zabránit přemnožení škůdců již v počátku.

Adera – permanentní monitoring a likvidace škůdců

Řešení


Firma Adera, člen IQRF Alliance, vyvinula a dodává IoT řešení pro monitoring a hubení hlodavců. Základ tvoří chytré bateriové staničky se senzory, které slouží k odchytu hlodavců. Jsou bezdrátově propojené s centrální cloud aplikací, do které zasílají informaci o chycení hlodavce. Do staniček lze také umístit nástrahy nebo sklapovací pasti, a využít je tak přímo k hubení hlodavců.


Veškerá data z monitoringu a zásahů jsou přístupná v on-line systému z libovolného počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. Můžete tak sledovat stav monitoringu, přehled varování nebo vytvářet reporty. Díky snadnému nastavení uživatelských práv má navíc každý uživatel přístup pouze k relevantním informacím, včetně trendů a grafických výstupů.


Součástí kompletního systému je aplikace pro mobilní zařízení iOS a Android. Při práci v terénu tak technici mohou provádět kompletní správu a evidenci chytrých staniček, které jsou důmyslně označené QR kódy. Aplikace navíc funguje i v off-line režimu.


Závěr


Firma Adera vyvinula kompletní řešení pro permanentní monitoring a odchyt hlodavců s využitím pokročilých technologií. Pomáhá tak klientům odhalit přítomnost škůdců v nejkratší možné době. Díky tomu je toto řešení ideální pro potravinářské provozy, farmaceutické firmy a další náročné klienty. Dodává špičkové systémy, chytré staničky, elektrické pasti a lapače i další řešení, které jsou vždy přizpůsobené na míru pro každou provozovnu.


Používání biocidních přípravků je omezeno na nezbytné minimum a další šíření hlodavců v areálu je minimalizováno, protože již jejich prvotní výskyt je ihned potlačován.


S využitím sítě IQRF pro bezdrátový přenos dat je možno pokrýt i skrytá místa ve sklepech a podobně nepřístupných oblastech. S více než 200 zařízeními v jedné síti se jedná o ekonomické funkční řešení.
Related articles

Interiors

Let‘s learn how to ventilate properly to maintain a low level of CO2 in schools and kindergartens

Ivona Spurná, IQRF Alliance

16.10.2018

RehiveTech, a spin-off of the Brno Technical University and member of the IQRF Alliance, installed its smart indoor air quality monitoring system in several schools and kindergartens in Brno, and the results were very interesting. Mais informação

Interiors

Naučme se větrat správně aneb jak se ve školách a školkách naučili udržovat správnou hladinu CO2

Ivona Spurná, IQRF Alliance

9.10.2018

Brněnská firma RehiveTech nainstalovala v několika brněnských školách a školkách svůj chytrý systém pro monitoring ovzduší ve vnitřních prostorách a výsledky byly velmi zajímavé. Mais informação

Interiors

Austyn International optimalizoval vytápění hotelu Patria na Slovensku

Ivona Spurná, IQRF Alliance

12.3.2018

Společnost AUSTYN International realizovala regulaci vytápění hotelových pokojů, což přineslo zvýšený komfort pro ubytované hosty, jednodušší vzdálené ovládání vytápění a snížení nákladů na vytápění a provoz. V devíti patrech hotelu bylo instalováno více než 180 elektronických digitálních radiových hlavic, které jsou řízeny daty přenášenými sítí IQRF. Mais informação

Dashboard

5.8.2020

Adera – permanent monitoring and elimination of pests

Business premises, such as hotels, restaurants, schools, medical facilities, warehouses, production and stores in the food industry, pharmacy, etc., need to prevent the occurrence of pests and thus fulfil the obligations imposed by the Act on the Protection of Public Health. The risk of rodents or insect pests jeopardizing business needs to be significantly reduced and companies need to avoid sanctions from inspection bodies, damage of reputation, disruption of operations and other complications. At the same time, from an ecological point of view, it is important to minimize the use of biocidal products and to prevent the rapid reproduction of pests from the beginning.

Mais informação

5.8.2020

Adera – permanentní monitoring a likvidace škůdců

Firemní prostory, například hotely, restaurace, školy, zdravotnická zařízení, sklady, výrobny a prodejny v oblasti potravinářství, farmacie apod. potřebují zamezit výskytu škůdců a splnit tak povinnosti, které ukládá zejména zákon o ochraně veřejného zdraví. Je třeba výrazně snížit riziko, že hlodavci nebo hmyzí škůdci ohrozí podnikání. Zároveň se vyhnout postihům od kontrolních orgánů, poškození dobrého jména, narušení provozu a dalším komplikacím. Současně je z ekologického pohledu důležité minimalizovat používání biocidních přípravků a zabránit přemnožení škůdců již v počátku.

Mais informação

21.4.2020

How to simply connect sensors and lights to reliable low-power IQRF mesh network?

IQRF® technology is a reliable wireless mesh technology simply connecting devices to IoT. It is based on IQRF transceivers. Thanks to reliable Mesh networking, bidirectionality, security, and True low power™, IQRF® fits best to control systems, telemetry, and IoT. It excels in lighting applications, especially in street lighting.

Mais informação

4.6.2018

Test your driver's reflex with smart cones

Would you like to know how a good driver you are, how fast you are able to react to stimuli and how exactly can you follow the set route? Do you plan to buy a new car and do you want to test its driving characteristics? Many world-famous car producers now have a solution of Selective Fidelity Simulation from Great Britain which designed the solution with smart cones. This company is a member of the IQRF Alliance. Discover Smart Cone Challenge!

Mais informação

Synopcity

Novo envio

Reenviar email de verificação ( entrega do email pode demorar até 30 minutos)

Outro email     (optional)

Insira o seu outro email onde podemos enviar-lhe a verificação do seu perfil. Se você não receber o e-mail, por favor, verifique também a pasta de SPAM ou entre em contato com o nosso suporte técnico.