INSPIRELI AWARDS PRÍBEH

Archtitektúra, zdanlivo presne definovaná, v skutočnosti neustále sa meniaca. Zrýchlené tempo, globálny pohyb. Prostredie, ktoré v sebe ukrýva neobjavené talenty. Prezentujúce svoje práce na akademickej, či profesnej pôde. Odbornej, alebo širokej verejnosti. Vo vyspelých, alebo rozvojových krajinách.

S cieľom vytvoriť rovnaké podmienky a príležitosti pre súčasné, ale aj budúce talenty, sa zrodila myšlienka INSPIRELI AWARDS.

Myšlienka, pri zrode ktorej stáli kľúčové osobnosti. Bývalý prezident Českej republiky Václav Havel a medzinárodne uznávaný profesor architektúry Bořek Šípek. Z myšlienky vznikol nápad vytvoriť celosvetovú sieť pre mladých a talentovaných študentov a architektov. Platformu, z ktorej renomovaní svetoví architekti združení do INSPIRELI AWARDS poroty vyberú tých najlepších v globálnom merítku dizajnu a architektúry.

Úspech na poli architektúry zhmotnil pan profesor Bořek Šípek vo váze "Wings to the Future", ktorú navrhol špeciálne pre INSPIRELI AWARDS. Táto trofej má za úlohu podporiť mladé talenty a dať im krídla pre ich vzlet.

Hodnotenie

Celosvetová súťaž INSPIRELI AWARDS vyhlasuje nový ročník každoročne.

Semifinalisti a finalisti sú vybraní odbornou porotou, ktorú tvoria renomovaní odborníci v architektúre a dizajne.

Boli definované dve súťažné kategórie:

Kategória "Vízia"

Koncepčné práce pre doposiaľ nezrealizované projekty. Tieto práce reprezenujú projekty vo fáze konceptu, dizajnu, ako aj futuristických nápadov v rozmedzí architektúry a urbanistického dizajnu. Do tejto kategórie spadajú prevažne práce študentov a čerstvých absolventov.

Kategória "Realizácia"

Realizované projekty v rámci architektonických a urbanisticko-dizajnových projektov. Táto kategória je vhodná pre etablovaných architektov, resp. architektov s rozsiahlou praxou.

Všetky predložené projekty budú porovnané navzájom. Z nich sa následne vyberú najlepšie práce a to pre každú kategóriu zvlášť. Projekty budú posudzované na základe hodnotiacich kritérií definovaných v dvoch rámcoch:

Rámec A. Podľa kritérií definovaných princípmi klasického dizajnu a architektúry bude každý projekt hodnotený z pohľadu ucelenosti dodaných podkladov. Ich súčasťou budú údaje o koncepte vrátane projektových vizuálov, plánov, celkového kontextu, ako aj stručný popis cieľov projektu.

Rámec B. Podľa princípov, ktoré symbolizuje váza "Wings to the future". Váza stelesňuje vlastnosti talentovaného tvorcu, ktoré potrebuje k dosiahnutiu vyšších cieľov. Hodnotiacimi parametrami budú:

Kreativita: talent, originalita a tvorivosť.

Harmónia: kompozícia a presvedčivosť.

Vízia: koncept, myšlienka, predstavivosť a vynaliezavosť.

Trúfalosť: odhodlanosť, odvážnosť a rozhodnosť.

Múdrosť: vhľad, porozumenie, skúsenosť.

Bystrosť: zručnosť a odbornosť.

Pokoj/Umiernenosť: vyrovnanosť a sebaistota.

Proces výberu

Hlasovanie za jednotlivé projekty začalo 1. júla, 2017.

Hlasovať môže každý zaregistrovaný užívateľ sociálnej siete INSPIRELI spoločne s renomovanými členmi poroty a odbornou verejnosťou. Každý pondelok je možné udeliť 3 hlasy vybraným projektov.

Za každý projekt je možné hlasovať len raz.

Hlasovanie končí 31. januára, 2018. Odborná porota INSPIRELI AWARDS vyberie finalistov jednotlivých kategórií podľa definovaných všeobecných kritérií a pravidiel hodnotenia.

Celkovo bude vybraných maximálne 30 finalistov pre každú kategóriu zvlášť. Z nich odborná porota INSPIRELI AWARDS vyberie 3 víťazov pre každú kategóriu a nakoniec víťaza ocenenia “Wings” Grand Prize Jury Award. Víťazi budú oficiálne vyhlásení v apríly, 2018. Laická verejnosť prostredníctvom verejného hlasovania určí 3 projekty, ktoré získajú najvyšší počet hlasov. Tieto projekty nemusia spĺňať ani jedno z kritérií odbornej poroty a sú len individuálnou preferenciou verejného hlasovania.

  • 1. máj, 2017 Zahájenie súťaže

  • 1. júl, 2017 Spustenie hlasovania

  • 31. január 2018 Ukončenie hlasovania a výber až 60 finalistov (maximálne 30 finalistov pre každú kategóriu zvlášť)

  • 28. február, 2018 Ukončenie hlasovania odbornej poroty a výber 3 finalistov pre každú katégóriu, ako aj víťaza “Wings to the future” Grand Prize Jury Award

  • Apríl , 2018 Vyhlásenie výsledkov INSPIRELI AWARDS 2017 a oznámenie dátumu pre slávnostný gala ceremoniál

Awards prizes

INSPIRELI Vision Award

Ocenenie, ktoré obdrží výherca v kategórii Vízia

INSPIRELI Realization Award

Ocenenie, ktoré obdrží výherca v kategórii Realizácia.

“Wings to the future” Grand Prize Jury Award

Špeciálna cena za projekt, ktorý čo najlepšie stelesní podstatu "Wings to the future" vázy, ktorú pre INSPIRELI AWARDS navrhol svetovo uznávaný architekt a dizajnér Bořek Šípek.

“Regional Recognition" Awards

Ocenenie bude udelené výhercom z vybraných regiónov, kde počet súťažiacich presiahne 100 súťažiacich.

Ak chceš získať príležitosť otestovať svoj talent na celosvetovej úrovní, pripoj sa k INSPIRELI AWARDS 2017. Účasť v súťaži je zdarma.

Sponzori

Kľúčové projekty ako INSPIRELI AWARDS by sa nezaobišli bez rozsiahlej podpory našich obchodných partnerov.

INSPIRELI AWARDS 2017 partneri: