Kniha MĚSTA BUDOUCNOSTI

Nakladatelství NADATUR vydává knihu s názvem MĚSTA BUDOUCNOSTI autorů Miroslava SvÍtka a Michala Postráneckého, společně s širším kolektivem autorů, kteří přispěli samostatnými kapitolami, nebo jejich částmi. Kniha vychází 24. ledna 2018.

Kniha MĚSTA BUDOUCNOSTI

Je zřejmé, že oblast chytrých měst je velmi interdisciplinární problematika, která představuje nový způsob managementu města s pomocí dostupných znalostí a technologií, které byly do nedávné doby nepředstavitelné. V tomto pojetí je možno využívat modely různých situací, které mohou ve městě nastat, ty analyzovat a zajistit co nejoptimálnější reakci s ohledem na daná kritéria. Protože každý občan vnímá kvalitu života jinak, musí být umožněna volba, že i ten, kdo s novými technologiemi nechce mít nic společného, může bez zábran ve městě žít.


Vzhledem k velké šíří problematiky byla tato kniha rozdělena do třech částí. První část popisuje chytré město pomocí nástrojů systémové analýzy a ukazuje různé souvislosti mezi urbanismem, bezpečností, ekonomikou či probíhající čtvrtou průmyslovou revolucí. Druhá část je zaměřena na ukázky konkrétních chytrých řešení v oblasti státní správy a veřejné samosprávy, kybernetické a energetické infrastruktury, mobility, inteligentních budov či vodního hospodářství. Zároveň je třeba tuto část knihy brát jako vzorek několika vybraných oblastí, který může být dále rozšiřován např. na oblast zdravotnictví, odpadového hospodářství, vzdělávání, atd. Třetí část zahrnuje jak metodiku tvorby chytrých měst, která byla vytvořena na půdě Czech Smart City Clusteru, tak i metodiku hodnocení chytrosti měst, která je využívána v projektu Smart Prague. Dále jsou v této části uvedeny konkrétní vzorové příklady implementace konceptu chytrých měst.


Problematika chytrých měst (smart cities) je komplexním oborem, který není možno pokrýt jedním odborníkem ani jednou jakkoli velikou firmou. Je proto nutná kooperace mezi různými profesemi, která vyžaduje vzájemné pochopení různých úhlů pohledu na město. Rozdílný je pohled na chytré město architekta, právníka, finančníka, dopraváka, informatika, politika, energetika, sociologa, atd.  Primárním cílem celé komunity zabývající se oblastí chytrých měst by mělo být vytvořit komunikační platformu pro vzájemnou spolupráci všech relevantních oblastí.


Autoři této knihy založili a spravují globální znalostní platformu pro problematiku spojenou se Smart Cities, nazvanou SynopCity.com.Tato veřejně přístupná síť slouží k výměně idejí, vizí a informací o nejrozličnějších chytrých produktech, službách, komplexních chytrých řešeních, projektech a událostech. Jedině spoluprací všech, kdo se přímo i vzdáleně podílí na formování měst a dalších urbanistických struktur, lze dojít k vytčenému cíli, kterým je jejich udržitelný rozvoj, konkurenceschopnost či zvýšení kvality života jejich obyvatel.


Related articles

No posts were found.

Dashboard

30.12.2017

Kniha MĚSTA BUDOUCNOSTI

Nakladatelství NADATUR vydává knihu s názvem MĚSTA BUDOUCNOSTI autorů Miroslava SvÍtka a Michala Postráneckého, společně s širším kolektivem autorů, kteří přispěli samostatnými kapitolami, nebo jejich částmi. Kniha vychází 24. ledna 2018.

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Synopcity

Նոր ուղարկում

Վերաուղարկել հաստատման նամակը (նամակը կարող է հասնել մինչև 30 րոպեում)

Այլ էլեկտրոնային հասցե     (optional)

Մուտքգրեք ձեր մյուս էլեկտրոնային հասցեն, որին մենք կարող ենք ուղարկել հաստատման նամակը։ Եթե չեք ստանում նամակը, խնդրում ենք ստուգել նաև SPAM թղթապանակը կամ կապվել մեր տեխնիկական աջակցության հետ։