SIC Středočeské Inovační Centrum

Organization/Group Member | Czech Republic

Léto plné inovací

Včera, 29.9.2017, se na SICu konalo představení Atlasu inovačního prostředí a nových webových stránek SIC.

Léto plné inovací

Ve Středočeském kraji a Praze se koncentruje téměř 50% vědeckovýzkumných kapacit. z celé České republiky. To představuje potenciál pro rozvoj ekonomických aktivit a inovací, které jsou založeny na spolupráci firem a vědců. Významnou roli v propojování firemní a akademické sféry hraje Středočeské inovační centrum, které podpořilo za 2 roky svého fungování více než 50 firem nebo vznikajících projektů.


„Z dlouhodobého hlediska mají Střední Čechy spolu s Prahou veškeré předpoklady k tomu, aby se staly jedním z nejbohatších regionů Evropy,“ říká radní Středočeského kraje pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje Věslav Michalik, a dodává: „K tomu potřebujeme v našem hospodářství výrazný posun směrem k výrobkům a službám s vysokou přidanou hodnotou. A vysoká přidaná hodnota je nejčastěji spojena s inovacemi.“ I proto kraj vytváří podmínky k rozvoji podpůrné infrastruktury pro vznik a šíření inovací. Její součástí je také Středočeské inovační centrum.


„SIC bylo založeno proto, aby podporovalo inovace ve firmách v regionu, a to samozřejmě nejen finančně, ale také skrze akcelerační programy a propojováním s výzkumnými organizacemi. Většina firem už dnes chápe, že bez inovování svých produktů a služeb se nikam neposunou a neudrží tempo s rychle se měnícím trhem,“ říká Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje a předsedkyně představenstva SIC.


Atlas inovančího prostředí zahrnuje informace o dopravě, ekonomice, průmyslu, investičních zónách a o trhu práce ve Středočeském kraji. Obsahuje data z vlastního šetření SIC, data z ČSÚ, CzechInvestu a Eurostatu, díky tomu poskytuje podrobný přehled pro potencionální investory.


„Z Atlasu například jasně vyplývá, že téměř 85 % všech výdajů na výzkum a vývoj realizovaných v kraji pochází od firem. Jen pro porovnání - v celém Česku je to pouze 55 %. To dokládá velký význam průmyslu v hospodářství kraje a poměrně rozsáhlé vývojové aktivity některých firem regionu. I tato zjištění nás utvrzují v tom, že podpora inovačních procesů ve firmách v kraji má smysl,“ vysvětluje hlavní analytik SIC Pavel Jovanovič. 


„Pokud Atlas ‚naladí‘ potenciální zájemce o Středočeský kraj, mohou pokračovat v objevování jeho možností na webu SIC, kde se dozví více, nebo ještě lépe přímo u nás na SIC. Jsme na to připraveni,“ dodává ředitelka Středočeského inovačního centra Rut Bízková. 


Ředitelka Středočeského inovačního centra, Rut Bízková, představila nové webové stránky SIC, které můžete navštívit zde.


Related articles

Technology | Other

Seminář – Aktuální možnosti podpory podnikání

SIC Středočeské Inovační Centrum

30.8.2017

Cílem semináře je představení aktuálních možností podpory podnikání z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost i z národních programů a prezentace činností Středočeského inovačního centra a Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Technology | Other

SMART CITY: Cesta za lepším životem ve městě

SIC Středočeské Inovační Centrum

29.8.2017

Smart City ihned představuje svůj web zaměřený na chytrá řešení ve městech. Pojem smart city se v průběhu několika posledních let rozšířil do celého světa. Aby se města stala chytrými, stále více peněz investují do moderních technologických opatření. Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Dashboard

3.10.2017

Středočeské inovační centrum

Středočeské inovační centrum podporuje výzkum, vývoj a inovace na území Středočeského kraje.

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

20.9.2017

Rychlý internet pro Středočeský kraj

Jak přivést vysokorychlostní internet i do té nejmenší obce? Je to výzva! Neodvážit se je osudné.

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

12.9.2017

Inspirace Brnem

Brno sestavilo návrh vize města 2050 a s pomocí hlasování občanů stanoví, které hodnoty jsou prioritní a na jakou oblast se zaměří více.

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Synopcity

Նոր ուղարկում

Վերաուղարկել հաստատման նամակը (նամակը կարող է հասնել մինչև 30 րոպեում)

Այլ էլեկտրոնային հասցե     (optional)

Մուտքգրեք ձեր մյուս էլեկտրոնային հասցեն, որին մենք կարող ենք ուղարկել հաստատման նամակը։ Եթե չեք ստանում նամակը, խնդրում ենք ստուգել նաև SPAM թղթապանակը կամ կապվել մեր տեխնիկական աջակցության հետ։