SIC Středočeské Inovační Centrum

Organization/Group Member | Czech Republic

Technologie Smart Cities se uplatní především v dopravě a nakládání s energiemi

Koncept chytrých měst se s rozvojem moderních informačních technologií dostávají do centra pozornosti. Růst výpočetního výkonu, rychlosti připojení a rozvoj cloudových technologií umožňuje realizovat projekty, které se ještě před krátkým časem zdály nemožné. O tom, co si můžeme pod termínem Smart City představit a jaké technologie se v nich uplatní jsme si povídali se Software Research Managerem společnosti IDC Markem Childem a CEE Government Insights Senior Research analytikem IDC Janem Alexou.

Technologie Smart Cities se uplatní především v dopravě a nakládání s energiemi

O Smart City se hodně mluví, někdy ale není definice úplně jasná. Co si pod tímhle termínem představujete vy či IDC? Jaké jsou hlavní charakteristiky chytrého města?


Termínem Smart City označujeme takové aglomerace, jejichž vedení se změří na tři základní pilíře – ekonomický, ekologický a sociální. Chytré město je zároveň charakterizováno širokým nasazení informačních a komunikačních technologií do běžného života města a ke zlepšení kvality života obyvatel, přičemž důraz je kladen zejména na tak zvanou třetí platformu, tedy cloud, sociální sítě a analýzu velkých dat, a technologie internetu věcí.


Naše závislost na technologiích se stále prohlubuje. Nebojíte se, že sázka na tyto chytré technologie může snížit úroveň naší bezpečnosti? Nestaneme se zranitelnějšími?


Není sporu o tom, že kybernetická bezpečnost je důležitým faktorem, se kterým je nutné počítat. Jak se městské infrastruktury dále propojují, přibývá připojených zařízení, koncových bodů, autonomních senzorů a procesů, a také objem dat, která jsou zpracována a analyzována, roste také počet slabých míst a bezpečnostních mezer na okrajích takovýchto sítí. To samozřejmě zvyšuje atraktivitu infrastruktury chytrých měst pro případné kybernetické útočníky a hackery.


Nicméně podle očekávání IDC společně s tím porostou také vládní investice do kybernetické bezpečnosti. Zabezpečení infrastruktur měst a obcí bude součástí tohoto trendu. Nicméně očekáváme, že právě rozvoj technologií chytrých měst ukáže na důležitost vybudovat koncepci obrany proti kybernetickým hrozbám na národní úrovni. Je totiž zřejmé, že ani většina středně velkých měst nemá dostatečné prostředky ani know-how pro vybudování dostatečně silné strategie obrany proti kybernetickým útokům. Role států proto poroste.
Samozřejmě, že konkrétní bezpečnostní řešení se mohou lišit město od města, nicméně zároveň bude možné ustavit základní bezpečnostní rámec na národní úrovni. Na otázku bezpečnosti a obrany proti kybernetickým hrozbám nelze zapomínat. Zároveň by ale byla škoda vzdát se všech možností, které nám technologie Smart Cities mohou přinést, jen kvůli obavám z bezpečnosti.


Jaké trendy lze nyní v rozvoji chytrých měst vysledovat? Můžete uvést jednu nebo dvě oblasti, do nichž chytré technologie pronikají nejrychleji nebo kde nachází největší uplatnění?
02_02_Hlavni3_IDC 


Společnost IDC identifikoval hned několik oblastí, které rozvoji Smart Cities nabízejí největší prostor. Pravděpodobně největší uplatnění najdou tyto technologie v dopravě. Již velmi brzy se dočkáme aut připojených k internetu nebo částečně autonomních vozů, které se budou moci v některých případech obejít i bez řidiče. Tato vozidla se pak budou moci propojit s inteligentními dopravními systémy, které dokáží optimalizovat provoz ve městech a zrychlit dopravu.


Další oblastí, kde IDC vidí pro technologie chytrých měst velký prostor je bezpečnost. Senzory a další zařízení z oblasti internetu věcí dokáží poskytnout dostatek dat, jejichž analýza umožní zlepšit a zefektivnit propojení místních komunit a policie. V neposlední řadě lze vidíme velký potenciál také v hospodaření s vodou a energiemi. Zkušenosti ze světa jednoznačně dokazují, že nasazení chytrých technologií do této oblasti může přinést mnohem vyšší efektivitu při využívání těchto zdrojů, což pro města znamená úsporu nákladů. Zároveň ale vedou k celkovému zvýšení úrovně služeb pro občany i zlepšení ochrany vodních zdrojů.


Společnost IDC má k dispozici vlastní nástroj pro vyhodnocení úspěšnosti projektů Smart Cities a úrovně využití jednotlivých prvků. Můžete nám jen stručně představit?


Takový nástroj analytici skutečně vyvinuli. Umožňuje nám s využitím široké palety informačních zdrojů posoudit vyspělost jednotlivých projektů Smart Cities z hlediska jejich celkové strategie, zajištění finančních zdrojů, zapojení občanů a podobně. V každé z těchto oblastí můžeme ohodnotit projekt na stupnici jedna až pět. Bohužel nemohu uvést podrobnější informace, protože ty jsou společně s detailním popisem metodologie, naším know-how, které prodáváme klientům. 


Zdroj: http://www.netguru.cz/novinky/...


Related articles

Other

Inovační platforma pro oblast Smart Cities/Chytrý venkov na téma Big a Open data

SIC Středočeské Inovační Centrum

7.12.2017

Ve středu 29. 11. 2017 proběhlo ve SIC již šesté setkání k Inovační platformě pro oblast Smart Cities/Chytrý venkov na téma Big a Open data. Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Technology | Other

SIC podepsalo spolupráci s izraelským inovačním centrem 31ºNORTH a Tel Aviv University

SIC Středočeské Inovační Centrum

5.12.2017

SIC navázalo další strategické partnerství v oblasti Smart City. V rámci Česko-izraelského inovačního dne podepsala ředitelka SIC, Rut Bízková spolupráci s organizací 31ºNorth a Porter School of Environmental Studies (PSES) při Univerzitě v Tel Avivu. Cílem společného projektu je identifikovat segmenty „New City“ založené například na skupině obyvatel a jejich potřebách. Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Other

Zdroje finanční podpory Smart City projektů

SIC Středočeské Inovační Centrum

4.12.2017

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR uveřejňuje možné zdroje finanční podpory Smart Cities projektů z evropských i národních zdrojů. Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Dashboard

3.10.2017

Středočeské inovační centrum

Středočeské inovační centrum podporuje výzkum, vývoj a inovace na území Středočeského kraje.

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

20.9.2017

Rychlý internet pro Středočeský kraj

Jak přivést vysokorychlostní internet i do té nejmenší obce? Je to výzva! Neodvážit se je osudné.

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

12.9.2017

Inspirace Brnem

Brno sestavilo návrh vize města 2050 a s pomocí hlasování občanů stanoví, které hodnoty jsou prioritní a na jakou oblast se zaměří více.

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Synopcity

Նոր ուղարկում

Վերաուղարկել հաստատման նամակը (նամակը կարող է հասնել մինչև 30 րոպեում)

Այլ էլեկտրոնային հասցե     (optional)

Մուտքգրեք ձեր մյուս էլեկտրոնային հասցեն, որին մենք կարող ենք ուղարկել հաստատման նամակը։ Եթե չեք ստանում նամակը, խնդրում ենք ստուգել նաև SPAM թղթապանակը կամ կապվել մեր տեխնիկական աջակցության հետ։