Ivona Spurná, IQRF Alliance

Organization/Group Member | Tschechische Republik

Přetíženost silnic v okolí Škody Auto v Kvasinách pomáhá řešit CITIQ, člen IQRF Alliance

Škoda Auto zaměstnává více než 8000 lidí ve třech směnách a většina z nich se dopravuje do zaměstnání automobily. Část pomáhají svážet svozové autobusy, část je motivována zaměstnavatelem k využívání kol, ale stále zde zůstává většina těch, kteří využívají automobil. Okolní vesnice – Kvasiny, Solnice a Ještětice jsou dopravou těchto zaměstnanců extrémně přetěžovány, průjezdem i nežádoucím parkováním. Pro výstavbu odstavných parkovišť v okolí se prozatím nenašly vhodné pozemky. CITIQ instaloval v přilehlých vesnicích detektory průjezdu, kterými lze monitorovat jak samotný průjezd, tak i délku a rychlost vozidel.

Přetíženost silnic v okolí Škody Auto v Kvasinách pomáhá řešit CITIQ, člen IQRF Alliance

Tyto údaje mohou sloužit k analýze vytíženosti a využívání silnic v těchto obcích. Do vozovky jsou zapuštěny detektory elektromagnetického pole, kterými se všechny potřebné údaje snímají. K napájení slouží baterie, a protože se data přenášejí technologií IQRF, která patří mezi ultra low power technologie, k vyčerpání baterie dojde až za mnoho let. Není nutné tak čidla vykopávat dříve než za 10 let. Díky IQRF je také možné v případě potřeby bezdrátově aktualizovat ovládací software. Obousměrná komunikace o rychlosti 20 kbps k tomuto účelu bezproblémově stačí.

Všechna data jsou centrálně sbírána do cloudové aplikace, kde jsou i zpětně dostupná. Zobrazují se v GIS aplikaci, kde je možno získávat souhrnné informace o vytíženosti silnic, a to až s pětiminutovým rozlišením.

Zjednodušit dopravu na existujících parkovištích by měly informační cedule, které zobrazují aktuální obsazenost, čímž se zabrání zmatenému vjíždění a vyjíždění vozů, které nenašly místo k parkování. Navigační cedule u parkovišť v blízkosti automobilky získávají data o obsazenosti také z EM detektorů instalovaných pod parkovacími místy. Informovanost řidičů usnadňuje jejich zaparkování a předchází marnému hledání parkovacího místa tam, kde již žádné není.

Pro získání informace o obsazenosti cca 2100 parkovacích míst nebylo potřeba osazovat všechna místa parkovacím senzorem, ale firma to vyřešila kombinací průjezdových a parkovacích senzorů, s "big data" zpracovatelskou logikou nad těmito daty. Dopravně inženýrská data jsou dlouhodobě dostupná pro lokální municipality.


Více o IQRF Alliance na www.iqrfalliance.org.  

Attached files


Related articles

No posts were found.

Dashboard

4.6.2018

Test your driver's reflex with smart cones

Would you like to know how a good driver you are, how fast you are able to react to stimuli and how exactly can you follow the set route? Do you plan to buy a new car and do you want to test its driving characteristics? Many world-famous car producers now have a solution of Selective Fidelity Simulation from Great Britain which designed the solution with smart cones. This company is a member of the IQRF Alliance. Discover Smart Cone Challenge!

Mehr Information

29.5.2018

Přetíženost silnic v okolí Škody Auto v Kvasinách pomáhá řešit CITIQ, člen IQRF Alliance

Škoda Auto zaměstnává více než 8000 lidí ve třech směnách a většina z nich se dopravuje do zaměstnání automobily. Část pomáhají svážet svozové autobusy, část je motivována zaměstnavatelem k využívání kol, ale stále zde zůstává většina těch, kteří využívají automobil. Okolní vesnice – Kvasiny, Solnice a Ještětice jsou dopravou těchto zaměstnanců extrémně přetěžovány, průjezdem i nežádoucím parkováním. Pro výstavbu odstavných parkovišť v okolí se prozatím nenašly vhodné pozemky. CITIQ instaloval v přilehlých vesnicích detektory průjezdu, kterými lze monitorovat jak samotný průjezd, tak i délku a rychlost vozidel.

Mehr Information

29.5.2018

CITIQ, a member of the IQRF Alliance, helps solve roads overload near Škoda Auto in Kvasiny

Škoda Auto employs more than 8,000 people in three shifts and most of them travel by cars there. Some of them use buses, part is motivated by the employer to use bikes, but most of them still use cars. Surrounding villages - Kvasiny, Solnice, and Ještětice are extremely overloaded by employees transport and unwanted parking. There is no suitable place for the construction of parking lots in the area. CITIQ has installed traffic flow detectors in adjacent villages to monitor both the traffic flow and the length and speed of vehicles.

Mehr Information

11.3.2018

IQRF Summit 2018

Přijďte se inspirovat hotovými produkty a realizovanými projekty na dvoudenní konferenci o Internetu věcí. Připravili jsme pro vás více než 40 zajímavých přednášek, technické workshopy pro integrátory i výrobce, ukázky hotových produktů na Marketplace a v neposlední řadě prostor pro networking s prezentujícími firmami i dalšími účastníky. Zvýhodněné ceny vstupného platí do konce února 2018.

Mehr Information

Synopcity

Erneut zuschicken

Erneute Zusendung der Bestätigungs-E-Mail (die Zustellung der E-Mail kann bis zu 30 Minuten dauern)

Andere E-Mail-Adresse     (optional)

Geben Sie eine andere E-Mail-Adresse ein, an die wir die Bestätigung Ihres Profils schicken können. Falls Sie keine E-Mail erhalten sollten, überprüfen Sie bitte auch Ihren SPAM-Eingang. Gegebenenfalls wenden Sie sich bitte an unsere Hilfe - technischer Support.