Ivona Spurná, IQRF Alliance

Organization/Group Member | Czech Republic

Austyn International optimalizoval vytápění hotelu Patria na Slovensku

Společnost AUSTYN International realizovala regulaci vytápění hotelových pokojů, což přineslo zvýšený komfort pro ubytované hosty, jednodušší vzdálené ovládání vytápění a snížení nákladů na vytápění a provoz. V devíti patrech hotelu bylo instalováno více než 180 elektronických digitálních radiových hlavic, které jsou řízeny daty přenášenými sítí IQRF.

Austyn International optimalizoval vytápění hotelu Patria na Slovensku

Původní systém vytápění


V jednotlivých pokojích byly teplovodné radiátory vybavené termostatickými hlavicemi. Regulace teploty v pokojích byla prováděna manuálně dvěma způsoby. Hoteloví hosté regulovali teplotu v pokojích sami, což vedlo k přetápění pokojů s následným větráním a zbytečnými ztrátami.
Druhý způsob spočíval v manuálním nastavení termostatických hlavic před příchodem hostů a po jejich odchodu, což prováděla obsluha hotelu podle rozpisu recepce/rezervačního oddělení.


Regulační systém společnosti Austyn International


Původní termostatické hlavice byly vyměněné za elektronické digitální radiové hlavice typu MAG RA. Ty komunikují mezi sebou a s řídicím systémem na frekvenci 868 MHz a jsou napájeny bateriemi. Žádná kabeláž ani jiné stavební úpravy nejsou nutné.


Do technické místnosti každého poschodí byly nainstalované síťotvorné prvky na vytvoření nezávislé radiové sítě pro dané poschodí.


Ovládací software vytápěcího systému byl propojen se stávajícím hotelovým rezervačním systémem. Ovládání regulace vytápění je tak pro personál hotelu plně automatizované. Probíhá podle rezervací ubytování v pokojích generovaných rezervačním systémem.


Kvůli zamezení manipulace s hlavicemi nepovolanými osobami byly jednotlivé hlavice opatřeny ochrannými kryty.


Výhody


Hlavice regulují vytápění v optimálním naprogramovaném režimu bez nutnosti jakéhokoliv zásahu. V případě přání hosta může personál snížit anebo zvýšit teplotu v konkrétním pokoji. To významným způsobem snižuje náklady na spotřebu tepla pro vytápění.


Ovládání hlavic je spojené s rezervačním systémem a při zadání rezervace se hlavice předem v určitý čas sama aktivuje, aby byl pokoj optimálně vytopen při příchodu hosta. Taktéž po ukončení ubytování hosta se vytápění automaticky nastaví do úsporného režimu.


Další doporučení pre tento hotel


Během provozu hotelu bylo zjištěno (za pomoci grafického prostředí RS AGS), že poměrně velká část hostů dlouhodobě větrá pootevřenými okny, což má negativní vliv na ekonomiku hotelu. Je doporučeno doinstalovat funkčnost reakce systému na vytápění v případě otevřených oken.


Hotel slouží také jako kongresové centrum, má velké společenské prostory. Do těchto prostor je doporučeno instalovat regulaci vytápění (hlavicemi MAG RA) a současnou regulaci větrání v závislosti na naměřené koncentraci CO2.


Dále se doporučuje nasadit hlavice MAT RA na radiátory ve všech obslužných prostorách, jako jsou chodby, schodiště apod., s cílem zabránit evidentními přetápění horních podlaží a udržovat v těchto prostorách optimální ekonomickou teplotu.


Hotel provozuje venkovní terasu při restauraci, kam je doporučeno instalovat technické zařízení na doohřev stolů pro zpříjemnění pobytu hostů a prodloužení sezóny s využitím terasy.


Related articles

Interiors

Řízení osvětlení v kostele v Záhlinicích

Ivona Spurná, IQRF Alliance

02/27/2018

V listopadu 2017 nainstalovala firma DATmoLUX v kostele v Záhlinicích bezdrátové řízení celkem 14 svítidel tří různých typů s předřadníkem DALI. Systém umožňuje měnit osvětlení v závislosti na různých scénářích a scénách. More information

Dashboard

06/04/2018

Test your driver's reflex with smart cones

Would you like to know how a good driver you are, how fast you are able to react to stimuli and how exactly can you follow the set route? Do you plan to buy a new car and do you want to test its driving characteristics? Many world-famous car producers now have a solution of Selective Fidelity Simulation from Great Britain which designed the solution with smart cones. This company is a member of the IQRF Alliance. Discover Smart Cone Challenge!

More information

05/29/2018

Přetíženost silnic v okolí Škody Auto v Kvasinách pomáhá řešit CITIQ, člen IQRF Alliance

Škoda Auto zaměstnává více než 8000 lidí ve třech směnách a většina z nich se dopravuje do zaměstnání automobily. Část pomáhají svážet svozové autobusy, část je motivována zaměstnavatelem k využívání kol, ale stále zde zůstává většina těch, kteří využívají automobil. Okolní vesnice – Kvasiny, Solnice a Ještětice jsou dopravou těchto zaměstnanců extrémně přetěžovány, průjezdem i nežádoucím parkováním. Pro výstavbu odstavných parkovišť v okolí se prozatím nenašly vhodné pozemky. CITIQ instaloval v přilehlých vesnicích detektory průjezdu, kterými lze monitorovat jak samotný průjezd, tak i délku a rychlost vozidel.

More information

05/29/2018

CITIQ, a member of the IQRF Alliance, helps solve roads overload near Škoda Auto in Kvasiny

Škoda Auto employs more than 8,000 people in three shifts and most of them travel by cars there. Some of them use buses, part is motivated by the employer to use bikes, but most of them still use cars. Surrounding villages - Kvasiny, Solnice, and Ještětice are extremely overloaded by employees transport and unwanted parking. There is no suitable place for the construction of parking lots in the area. CITIQ has installed traffic flow detectors in adjacent villages to monitor both the traffic flow and the length and speed of vehicles.

More information

03/11/2018

IQRF Summit 2018

Přijďte se inspirovat hotovými produkty a realizovanými projekty na dvoudenní konferenci o Internetu věcí. Připravili jsme pro vás více než 40 zajímavých přednášek, technické workshopy pro integrátory i výrobce, ukázky hotových produktů na Marketplace a v neposlední řadě prostor pro networking s prezentujícími firmami i dalšími účastníky. Zvýhodněné ceny vstupného platí do konce února 2018.

More information

Synopcity

New sending

Resending of the verification email (email delivery can take up to 30 minutes)

Other email     (optional)

Enter your other email where we can send you verification of your profile. If you will not receive the email, please check also the SPAM folder or contact our technical support.