MAS Mezilesí

Organization/Group Member | Czech Republic

MAS Mezilesí

V MAS se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme distribuovat peněžní prostředky z dotačních programů pro projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS zejména slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území působnosti MAS.

MAS Mezilesí

Čeho chceme dosáhnout?


Rádi bychom přispěli k rozvoji společenského a kulturního života v mikroregionu, pomohli místním podnikatelům lépe obstát v konkurenčním prostředí ostatních měst a vesnic a přispěli k ochraně životního prostředí a krajiny.


Jak získáváme prostředky?


Z dotací, národních a především pak evropských fondů. Peníze, které získáme, rozdělujeme mezi projekty, které společně vyhodnotíme jako nejprospěšnější pro region a jeho obyvatele. Všichni členové MAS Mezilesí přitom v regionu žijí a působí, a znají tak místní prostředí lépe než kdokoli jiný.


Kde působíme?


Územní působnost MAS Mezilesí je vymezena správními obvody následujících obcí a měst: Běrunice, Cerhenice, Činěves, Dlouhopolsko, Hradčany, Choťánky, Chotěšice, Chroustov, Kněžice, Kněžičky, Kolaje, Křečkov, Libice nad Cidlinou, Městec Králové, Odřepsy, Okřínek, Opočnice, Pátek, Poděbrady, Senice, Sloveč, Sokoleč, Velenice, Velim, Velký Osek, Vlkov pod Oškobrhem, Vrbice, Záhornice.


MAS Mezilesí začala oficiálně fungovat 24. května 2005 registrací občanského sdružení u Ministerstva vnitra ČR. Od počátku se hlavní aktivity odehrávaly na území mikroregionu Mezilesí, zejména v obci Kněžice, ovšem myšlenka rozšíření působnosti i na sousední obce, zejména v oblasti Poděbradska. Postupem času se územní působnost MAS ustálila na 28 obcích Poděbradska a Kolínska. Snahou a cílem činnosti MAS Mezilesí (dále jen „MAS“) je rozvoj území  její působnosti s ohledem na potřeby místních obyvatel se šetrným přístupem k životnímu prostředí, spolupráce podnikatelského, veřejného, neziskového sektoru a aktivních občanů, získávání a rozdělování finančních prostředků přímo v regionu. MAS je založena na principu rovnosti hlasů každého člena. MAS mapuje území a potřeby jednotlivých aktérů promítá do komunitně připravované strategie. Na základě znalosti regionu chce pomáhat distribuovat peněžní prostředky z dotačních programů pro připravené subjekty a zejména sloužit jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území působnosti MAS.


Zdroj: http://www.masmezilesi.cz/


Related articles

No posts were found.

Dashboard

12/04/2017

MAS Mezilesí

V MAS se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme distribuovat peněžní prostředky z dotačních programů pro projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS zejména slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území působnosti MAS.

More information

Synopcity

New sending

Resending of the verification email (email delivery can take up to 30 minutes)

Other email     (optional)

Enter your other email where we can send you verification of your profile. If you will not receive the email, please check also the SPAM folder or contact our technical support.