Mgr. Libor KAŠPAROVSKÝ

Individual Member | Czech Republic

Smart City 2018? Samé dobré zprávy

Na konci roku se vždy nabízí možnost bilancovat své roční snahy a skutky. Tak i radnice a magistráty českých měst mohly před nedávnem zhodnotit, nakolik se za rok staly chytřejšími, více digitálními či otevřenějšími.

Ovšem tato bilance jim mnoho času nezabrala - dle mého ani rok 2017 České republice žádné skutečně chytré město nepřinesl. A to přesto, že nejspíš neuplynul ani jeden týden bez další a zásadní Smart City konference. Při poslechu některých řečníků se mi vybavoval povzdech K. H. Borovského: „Kéž by nám Pán Bůh všeliké to vlastenčení z huby do rukou vraziti ráčil!


Na druhou stranu tu máme dobré zprávy a poučení. Předně se ukazuje, že fenomén tzv. Smart Cities, těch úžasných utopických měst blízké budoucnosti, není žádným fenoménem, který oživne šémem propojení městských technologií a dat. Chytrá města se musí odpracovat, ta práce musí sama mít své chytré vedení a svou vizi.


Evoluce pro chytré město


Dnes je již jasné, že Smart City není projektem, který je ohraničen v čase. Smart City je koncept digitální správy a otevřenosti. Město se stává chytrým postupnými evolučními kroky, motivováno tu moudrým rozhodnutím rady města, tu voláním občanů, jindy legislativním tlakem, nebo důsledkem obecné digitalizace a globalizace.


Další dobrá zpráva pro samotná města je, že dosud neexistuje nic, co by Smart City strukturálně definovalo (standardizovány jsou vlastně jen formáty data setů Otevřených dat) či škatulkovalo a tudíž si město může volit svou vlastní cestu v souladu se svou dlouhodobou strategií rozvoje. Zároveň může získávat zkušenosti z již realizovaných dílčích kroků jiných měst (toto sdílení výrazně snižuje tendenci znovu vynalézat kolo) a být skutečně progresivní. A pokud rok 2018 by měl být rokem pilotních projektů Smart City (protože městské infrastruktury už nikdy nebudou jednodušší, spíše naopak), pak rok 2019 by měl být rokem tendrů.


S rozumem a konstruktivně.


Pokud souhlasíte s tím, že dobrých zpráv není nikdy dost, můžeme pokračovat.


Významně pozitivní je skutečnost, že vedení města není na uchopení a realizaci Smart City není. Většina firem, které nabízí městu smart řešení poskytne své konzultace či školení zdarma. Pokud si ale lidé na radnicích a magistrátech naopak stěžují, že jsou od těchto firem zavaleni nabídkami, je to jejich vlastní problém, protože město není pro firmy (a městské organizace, občany, lokální podnikatele, neziskovky…) transparentní v tom, které oblasti Smart City hodlá aktuálně řešit a která řešení naopak nepoptává. Jasné prohlášení města o tom, kam v střednědobém horizontu míří a s kým hodlá spolupracovat a na čem, bude výrazně eliminovat nabídky firem, které do tohoto plánu nezapadají.


Pojďme pokračovat v hledání konstruktivních postupů… Ano, každodenní digitalizace našich životů a potažmo správy města se široce rozpíná a přináší nové (někdy i nečekané) problémy. Primárně problémy se zdroji: čas, lidi, peníze. A potom je to odbornost, kterou řešení Smart City vyžaduje, neboť se jedná o koncept holistický a multidisciplinární. Špatná rozhodnutí mohou mít podobně široký dopad. Také jde o rozhodnutí a projekty, jež nereflektují volební období. Domnívám se, že existují dva způsoby, jak začít Smart City ve vašem městě opravdu řídit a realizovat. Oba způsoby (interní a externí) vychází z jedné premisy a to, že chytré město neodpracuje jeden pověřený pracovník či jeden odbor.


Jak konkrétně?


Ve Smart City jakožto propojeném a kontextově řízeném městském ekosystému vše souvisí se vším a radnice či magistrát musí zvolit, kdo bude transformaci města řídit a zodpovídat za realizaci.  Nabízí se interní způsob - ustavit silnou koalici (čti: komisi) schopnou prosadit a doručovat potřebné změny v malých návazných krocích (viz John P. Kotter – Osm kroků změny). Nebo se nabízí cesta zřízení externí městské agentury, která bude dílčí projekty Smart City doručovat dle schválené strategie. Jde postup spíše pro velká města, kde je nutno se práci s městskými systémy, daty a novými kontexty věnovat kontinuálně. (Příklad viz vídeňská agentura Tina Vienna). Obě cesty potřebují pro svůj úspěch silné kompetence a podporu.


Pro jednodušší centrální správu dílčích technologií (senzorické či kamerové systémy, energetické managementy, dopravní a jiné dispečinky…) města nad svou infrastrukturu implementují tzv. platformy.   


Kvalitní integrační platforma musí splňovat několik kritérií. Především by určitě měla přinést nový vhled a široký kontext - Ordo Ab Chao – a to ve dvou základních rozhraních. Prvním je městský operátorský dispečink, který funguje jako manažer manažerů a zobrazuje stavy systémů, provozní kondici technologií,  neveřejná data, statistiky a také nástroje pro přípravu scénářů a řízení… Druhé rozhraní je veřejný portál pro občany, kde město zveřejňuje nad mapovými podklady anonymizované informace, trendy, indexy, plánovače, navigace a jiné pomůcky.


Spící armáda čeká


Datová platforma integruje městské systémy, těží z nich data, vyhodnocuje je a vizualizuje do srozumitelných informací a trendů. Správně zvolená platforma nadto umožňuje město řídit, a to formou interoperability a předpřipravených scénářů. Chcete-li například využít k dopravě městská sdílená kola, městská platforma vám ukáže, nejen kolik je jich k dispozici ve vaší lokalitě teď, ale vyhodnocením svých dat, kolik jich tam bude zítra, jaká bude doprava na vámi zvolené trase a zda bude svítit slunce či foukat vítr. Může vám nabídnout kromě nejkratší trasy i trasu nejbezpečnější, nejzelenější, nejtišší, s nejvyšší kvalitou vzduchu či s nejvíce kavárnami. Příkladů využití
 platformy je celá řada. Pak se začíná naplňovat podstata chytrého města a to, že roste kvalita života občanů města.


Na závěr lze říct, že první investice města nemusí být do nákupu nových smart projektů. Již dnes jsou města technologiemi prošpikovaná, ale málokteré město svá data aktivně vytěžuje k svému efektivnímu plánování a utrácení. Big Data vašeho města se do databází zapisují v obrovských objemech. Jsou spící armádou, kterou je třeba probudit a využívat k boji za lepší pochopení fungování tak složitého organismu, jakým je moderní digitální infrastruktura města 21. století.


Zpracovávat, interpretovat a otevírat městská data je významnou součástí Smart City konceptu a tomu se musíme všichni učit. Mít „surová“ data vlastně nic neznamená. Ale umět získávat z dat koherentní informace, rozumět jim v širokém kontextu, sdílet je s ostatními spoluobčany a moudře je používat ve správě věcí veřejných, to je výzva, která by nám měla… no, jak říkal Havlíček:  „...z huby do rukou!“Libor Kašparovský


Head of Sales, Incinity


www.invipo.com


Related articles

No posts were found.

Teams

Follow me on social media

Synopcity

New sending

Resending of the verification email (email delivery can take up to 30 minutes)

Other email     (optional)

Enter your other email where we can send you verification of your profile. If you will not receive the email, please check also the SPAM folder or contact our technical support.