Národní centrum Průmyslu 4.0

Organization/Group Member | Czech Republic

Seminář Financování Průmyslu 4.0 pro pražské a středočeské firmy

Jakým způsobem a na co lze využít pražské vouchery a středočeské inovační vouchery, jak financovat průmysl 4.0 a jak na výzvu MPO Technologie Průmysl 4.0. Seminář je určen především pro majitele, ředitele a finanční ředitele firem malé a střední velikosti. V rámci semináře se setkáte s významnými českými odborníky na problematiku Průmyslu 4.0 a jeho financování a budete mít možnost s nimi probrat konkrétní záležitosti týkající se Vaší společnosti. Akce je koná jíž 13. 3. od 14:00 v CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3 (vchod A, 10.patro)

Seminář Financování Průmyslu 4.0 pro pražské a středočeské firmy

informace a registrace na akci

https://www.ncp40.cz/aktuality...

Program semináře:

13:30                     Příchod hostů


14:00 – 15:30        Úvodní slovo – prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c., ředitel CIIRC


                              Pražské vouchery – Ing. Jan Dobrovský, ředitel odboru projektového řízení hl. m. Praha


                              Firma hledá partnera pro inovaci – Ing. Rut Bízková, ředitelka SIC


                              Národní centrum Průmyslu 4.0 – Ing. Roman Holý, Ph.D., vedoucí NCP4.0


15:30 – 15:45        kávová přestávka


15:45 – 17:15          Výzva Technologie – Průmysl 4.0 – Mgr. Eva Tománková, vedoucí oddělení odboru podpory MSP, Ministerstvo průmyslu a obchodu

                             Jak chytře na financování Průmyslu 4.0 – Ing. Miloš Křepelka, vedoucí oddělení vzdělávání, Hospodářská komora ČR


                            Panelová diskuse


17:15 – 18:30        Networking, občerstvení

Attached files


Related articles

Interiors | Technology | Other

TESTBED PRO PRŮMYSL 4.0 A NÁRODNÍ CENTRUM PRŮMYSLU 4.0 OTEVŘELi SVÉ DVEŘE FIRMÁM A STUDENTŮM

Národní centrum Průmyslu 4.0

01/31/2018

Testbed pro Průmysl 4.0 a Národní centrum Průmyslu 4.0 uspořádal dne 29. 1. den otevřených dveří, jehož cílem bylo umožnit především malým a středním podnikům navázat kontakty v oblasti Průmyslu 4.0 a nahlédnout do činnosti obou subjektů, které fungují v rámci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC). V dopoledních hodinách byly dveře otevřené i pro studenty českých středních a vysokých škol. More information

Dashboard

05/03/2018

Digital Touchpoints of Industry 4.0 in Austria, Czech Republic and Germany

Na konferenci Digital Touchpoints of Industry 4.0 se pokusíme dotknout základních styčných bodů Průmyslu 4.0 v teorii i praxi. Jak funguje Průmysl 4.0 v Rakousku, tedy v zemi velikostí i počtem obyvatel srovnatelnou s Českou republikou, jakým způsobem hodnotí připravenost firem na Průmysl 4.0 v Německu, jaké jsou zkušenosti německých, rakouských a japonských firem v Česku a jaká je česká zkušenost. V odpoledních hodinách na konferenci navazuje Den otevřených dveří v Testbedu pro Průmysl 4.0 CIIRC ČVUT, kam jsou všichni účastníci konference srdečně zváni a kde si mohou prohlédnout experimentální pracoviště pro testování inovativních řešení a procesů pro tzv. chytré továrny.

More information

05/03/2018

Smart City 2035 - Město budoucnosti

23. 5. 2018 od 12:00 v CIIRC ČVUT

More information

03/26/2018

TK: Smart City 2035 - Město budoucnosti 28. 3. od 10:00 v CIIRC

V CIIRC ČVUT vzniká pod vedením ing. arch. Michala Postráneckého Centrum města budoucnosti. Co vše bude součástí tohoto unikátního experimentálního testbedu a co připravujeme v oblasti Smart Cities můžete zjistit na tiskové konferenci Smart City 2035 - Město budoucnosti. Konference se koná ve středu 28. 3. od 10:00 hodin v CIIRC.

More information

03/12/2018

Seminář Financování Průmyslu 4.0 pro pražské a středočeské firmy

Jakým způsobem a na co lze využít pražské vouchery a středočeské inovační vouchery, jak financovat průmysl 4.0 a jak na výzvu MPO Technologie Průmysl 4.0. Seminář je určen především pro majitele, ředitele a finanční ředitele firem malé a střední velikosti. V rámci semináře se setkáte s významnými českými odborníky na problematiku Průmyslu 4.0 a jeho financování a budete mít možnost s nimi probrat konkrétní záležitosti týkající se Vaší společnosti. Akce je koná jíž 13. 3. od 14:00 v CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3 (vchod A, 10.patro)

More information

Synopcity

New sending

Resending of the verification email (email delivery can take up to 30 minutes)

Other email     (optional)

Enter your other email where we can send you verification of your profile. If you will not receive the email, please check also the SPAM folder or contact our technical support.