Národní centrum Průmyslu 4.0

Organization/Group Member | Czech Republic

TESTBED PRO PRŮMYSL 4.0 A NÁRODNÍ CENTRUM PRŮMYSLU 4.0 OTEVŘELi SVÉ DVEŘE FIRMÁM A STUDENTŮM

Testbed pro Průmysl 4.0 a Národní centrum Průmyslu 4.0 uspořádal dne 29. 1. den otevřených dveří, jehož cílem bylo umožnit především malým a středním podnikům navázat kontakty v oblasti Průmyslu 4.0 a nahlédnout do činnosti obou subjektů, které fungují v rámci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC). V dopoledních hodinách byly dveře otevřené i pro studenty českých středních a vysokých škol.

TESTBED PRO PRŮMYSL 4.0 A NÁRODNÍ CENTRUM PRŮMYSLU 4.0 OTEVŘELi SVÉ DVEŘE FIRMÁM A STUDENTŮM

Testbed pro Průmysl 4.0 je experimentální pracoviště pro testování inovativních řešení a procesů pro tzv. chytré továrny. Testbed představuje naprosto unikátní koncept zkušební výrobní linky, která díky variabilitě strojů, robotů a softwarových nástrojů včetně kombinace rozšířené i virtuální reality umožnuje testovat postupy Průmyslu 4.0 před jejich zavedením do reálné průmyslové výroby. Národní centrum Průmyslu 4.0 (NCP 4.0) má za cíl především šíření osvěty o Průmyslu 4.0 a rozvíjení úzké spolupráce akademické a průmyslové sféry a je přirozeně navázáno na projekty realizované v testbedu.


Součástí dne bylo představení činnosti obou subjektů, a také představení partnerů z řad akademických, institucionálních a především průmyslových. V rámci prezentačních stánků seznámili hosty s novinkami v oblasti „chytrých technologií“ partneři NCP4.0. Siemens prezentoval operační systém MindSphere, bránu do sféry internetu věcí a digitalizace, Škoda Auto pak Process Simulate a virtuální realitu v plánování výroby. Své technologie představila i Abra Software, DEL, Festo, KUKA Roboter, Factorio Solutions a We Refactor IT. Na stáncích se dále prezentovali Hospodářská komora, SIC a Západočeská univerzita.


Pořádání dnů otevřených dveří bude mimo odborné konference, workshopy a školení jednou z pravidelných akcí NCP 4.0. a způsobem, jak se otevřít navenek odborné veřejnosti, studentům a firmám a popularizovat, podporovat a šířit osvětu a výměnu zkušeností v oblasti Průmyslu 4.0 v České republice,“ shrnuje podstatu dne otevřených dveří profesor Vladimír Mařík, ředitel CIIRC ČVUT.  


Hlavními zakládajícími partnery NCP 4.0 jsou: 


České vysoké učení technické v Praze


Vysoké učení technické v Brně


Siemens, s.r.o.


ŠKODA AUTO a.s.


Hospodářská komora České republiky


Jihomoravské inovační centrum


Středočeské inovační centrum, spolek


Svaz průmyslu a dopravy České republiky 


Zakládajícími partnery NCP 4.0 jsou:


ABRA Software a.s


DEL a.s.


Festo, s.r.o.


KUKA Roboter CEE GmbH


SAP ČR, spol. s r.o.


SIDAT, spol. s r.o.


Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava


Partnery NCP4.0 jsou:


Factorio Solutions, s.r.o.


We Refactor IT, organizační složka


IBM Česká republika, spol. s r.o.


Západočeská univerzita v Plzni


Vysoká škola logistiky o.p.s. 


Asociovanými partery NCP 4.0 jsou:


Česká spořitelna, a.s. 


Odborné kontakty pro novináře:


www.ncp40.cz


www.ciirc.cvut.cz


     


Ing. Roman Holý, Ph.D.


pověřený řízením


Národní centrum Průmyslu 4.0


Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky


Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6


Tel.: 224 354 236, 777 281 233


E-mail: roman.holy@cvut.cz  


Ing. Pavel Burget, Ph.D.


Vedoucí


Testbed pro Průmysl 4.0


Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky


Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6


Tel.: 224 357 610


Related articles

No posts were found.

Dashboard

05/03/2018

Digital Touchpoints of Industry 4.0 in Austria, Czech Republic and Germany

Na konferenci Digital Touchpoints of Industry 4.0 se pokusíme dotknout základních styčných bodů Průmyslu 4.0 v teorii i praxi. Jak funguje Průmysl 4.0 v Rakousku, tedy v zemi velikostí i počtem obyvatel srovnatelnou s Českou republikou, jakým způsobem hodnotí připravenost firem na Průmysl 4.0 v Německu, jaké jsou zkušenosti německých, rakouských a japonských firem v Česku a jaká je česká zkušenost. V odpoledních hodinách na konferenci navazuje Den otevřených dveří v Testbedu pro Průmysl 4.0 CIIRC ČVUT, kam jsou všichni účastníci konference srdečně zváni a kde si mohou prohlédnout experimentální pracoviště pro testování inovativních řešení a procesů pro tzv. chytré továrny.

More information

05/03/2018

Smart City 2035 - Město budoucnosti

23. 5. 2018 od 12:00 v CIIRC ČVUT

More information

03/26/2018

TK: Smart City 2035 - Město budoucnosti 28. 3. od 10:00 v CIIRC

V CIIRC ČVUT vzniká pod vedením ing. arch. Michala Postráneckého Centrum města budoucnosti. Co vše bude součástí tohoto unikátního experimentálního testbedu a co připravujeme v oblasti Smart Cities můžete zjistit na tiskové konferenci Smart City 2035 - Město budoucnosti. Konference se koná ve středu 28. 3. od 10:00 hodin v CIIRC.

More information

03/12/2018

Seminář Financování Průmyslu 4.0 pro pražské a středočeské firmy

Jakým způsobem a na co lze využít pražské vouchery a středočeské inovační vouchery, jak financovat průmysl 4.0 a jak na výzvu MPO Technologie Průmysl 4.0. Seminář je určen především pro majitele, ředitele a finanční ředitele firem malé a střední velikosti. V rámci semináře se setkáte s významnými českými odborníky na problematiku Průmyslu 4.0 a jeho financování a budete mít možnost s nimi probrat konkrétní záležitosti týkající se Vaší společnosti. Akce je koná jíž 13. 3. od 14:00 v CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3 (vchod A, 10.patro)

More information

Synopcity

New sending

Resending of the verification email (email delivery can take up to 30 minutes)

Other email     (optional)

Enter your other email where we can send you verification of your profile. If you will not receive the email, please check also the SPAM folder or contact our technical support.