SCII / Smart City Innovations Institut z.ú.

Organization/Group Member | Czech Republic

BRNO ZÍSKALO VÍTĚZNÝ TITUL CHYTRÉ MĚSTO 2017 ZA APLIKACI BRŇÁCI PRO BRNO

V České republice proběhla národní soutěž Chytrá města pro budoucnost 2017. Díky chytré aplikaci společnosti Brněnské komunikace a.s. „Brňáci pro Brno“ udělila odborná porota titul „Chytré město 2017“ statutárnímu městu BRNO v kategorii PROJEKT SMART CITY v území nad 50.000 obyvatel.

Vítězná aplikace Brňáci pro Brno
umožňuje lidem, aby se sami aktivně zapojili do zkvalitňování
života ve městě. Tvůrcem projektu je městská společnost
Brněnské komunikace a.s. (BKOM). Ta aplikaci pro veřejnost
spustila již v roce 2010 za účelem zefektivnění procesu oprav
místních komunikací a silnic II. a III. třídy. V roce 2016 byla
webová stránka přizpůsobena pro mobilní chytrá zařízení.

Brněnské
komunikace se stávají lídrem v oblasti Smart City“
,
potvrzuje za organizátora národní soutěže Chytrá města pro
budoucnost 2017 Ing. Pavel Vokáč, CSc., předseda Správní rady
Smart City Innovations Institutu. A doplňuje: „Projekt
Brňáci pro Brno získal mimořádný ohlas v hodnocení odborné
poroty, složené z expertů z řad státní správy, akademické
obce z České republiky a zahraničních univerzit a lídrů
dodavatelského sektoru. Obyvatelům města Brna se dostává touto
aplikací nástroj na evropské úrovni, kterým můžou v reálném
čase pomocí mobilních telefonů přispět k urychleným opravám
závad na městských komunikacích.“


Aplikace
funguje i přes webové rozhraní (www.brnaciprobrno.cz), lze ji
užívat bez instalace do chytrého telefonu nebo tabletu. Zdarma je
však ke stažení pro chytrá mobilní zařízení s operačním
systémem iOS a Android. Ovládání aplikace je snadné a
intuitivní. Když občan uvidí závadu na komunikačních plochách
ve správě BKOM (například rozbitý chodník či zábradlí,
přerostlou zeleň nebo poškozenou dopravní značku), může ji
hned pomocí aplikace nahlásit. Svým chytrým telefonem ji vyfotí,
následně lokalizuje buď vyhledáním v mapě (Google Maps) nebo
prostřednictvím GPS lokalizace v mobilním telefonu.


Hlášení
je pak podle typu a lokace přiděleno přímo zodpovědnému
technikovi, který se postará o její odstranění.


Uživatel
má po celou dobu přehled o tom, v jaké fázi se odstraňování
závady nachází a nakonec může díky aplikaci přímo
zkontrolovat stav po nápravě.


Domníváme
se, že projekt má velký rozvojový potenciál pro naše město,
kdy pod jednotné rozhraní pro veřejnost lze připojit další
městské společnosti sdružené v koncernu (teplárny,
technické sítě, atd.), čímž se jeho dopad mnohonásobně zvýší
ve prospěch občanů města“,

nastínil vizi dalšího rozvoje Ing. Roman Nekula, MBA, správní
ředitel společnosti.Porota
české národní soutěže Chytrá města pro budoucnost 2017
vybírala vítězné řešení na základě celé řady
atributů:

„Porota
potvrdila vysoký standard řešení aplikace Brňáci pro Brno na
základě objektivních kritérií hodnotících oblastí tzv.
Chytrých měst, jimiž jsou proveditelnost, udržitelnost, úspora,
otevřenost dat a zapojení veřejnosti. Současně Brněnské
komunikace při tvorbě vítězného řešení potvrdily zkušenost z
evropských projektů, kterých se dlouhodobě účastní. Titul
„Chytré město 2017“ proto pro město Brno v kategorii města
nad 50 tisíc obyvatel získaly zcela zaslouženě.“
,
dodává Pavel Vokáč.
Z nominovaných řešení, která do
soutěže přihlásili jak představitelé veřejné správy, tak i
dodavatelé chytrých řešení, určili porotci soutěže za účasti
zástupců Ministerstva pro místní rozvoj držitele titulů CHYTRÁ
OBEC, CHYTRÉ MĚSTO, CHYTRÝ REGION a CHYTRÁ IDEA SMART CITY.
Brno
s projektem Brňáci pro Brno zvítězilo v kategorii PROJEKT SMART
CITY. Ocenění a titul „Chytré město 2017“ převezmou zástupci
BKOM a statutárního města Brna na slavnostním předání 22.
listopadu 2017 v Praze.


Dalšími
oceněnými jsou v
kategoriích PROJEKT SMART CITY A IDEA SMART CITY s titu "Chytrá
obec 2017" Hodonice za řešení mapových služeb GisOnline od
dodavatele TOP GIS s.r.o., titul "Chytré město" do 50tis.
obyvatel získává dlouhodobý lídr v segmentu Smart City město
Písek, konkrétně za aplikaci řešení veřejného energetického
portálu od dodavatele ENESA a.s. Za projekt "Koncepce
Chytřejší kraj" byl oceněn Krajský úřad Moravskoslezského
kraje. Ocenění "Idea Smart City" je určeno společnosti
M.C.Triton za rozvoj lokální ekonomiky obcí v rámci metodiky
"Chytrá řešení v souladu s potřebami měst a regionů".Vítězný
projekt Brňáci pro Brno je umístěn na webové
adrese www.brnaciprobrno.cz,
aplikaci je možno stáhnout obvyklým způsobem.
Related articles

Architecture | Technology | Other

PRVNÍ ROČNÍK NÁRODNÍ SOUTĚŽE CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST 2017 ZNÁ VÍTĚZE.

SCII / Smart City Innovations Institut z.ú.

10/05/2017

USPĚLY HODONICE, PÍSEK, BRNO, OSTRAVA A MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Z DODAVATELŮ PAK M.C.TRITON, TOP GIS, ENESA, BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE . ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY OBDRŽELY SPOLEČNOSTI ePARKOMAT (City Smart Parking), OVAK (Ostravské vodárny a kanalizace) a LIKO-S More information

SMART REGION OSTRAVA V RÁMCI MAFRA EVENT PROBĚHNE 15. ZÁŘÍ 2017

SCII / Smart City Innovations Institut z.ú.

08/31/2017

Přijěmte pozvání na pravidelné setkání se zástupci veřejné správy a tuzemskými lídry nad tématy Smart City a Smart Region. Tentokrát proběhne v Moravskoslezském kraji za účasti hejtmana MSK Ivo Vondráka, starostky Třince Věry Palkovské a dalších zástupců měst a obcí. Dodavatele zastoupí Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO, Pavel Vokáč ze Smart City innovations Institutu / SCII, Václav Pávek z GORDIC, Petr Hojný z České Spořitelny a další hosté. Záštitu a podporu poskytly Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR a SCII/ Smart City Innovations Institut. More information

Technology

O prestižní ceny SMART CITY v ČR bojuje třináct projektů a koncepcí.

SCII / Smart City Innovations Institut z.ú.

07/21/2017

Kdo získá prestižní oceněnění Smart City v ČR? Na tituly CHYTRÁ OBEC, CHYTRÉ MĚSTO, CHYTRÝ REGION a IDEA/VIZE SMART CITY aspirují dle preferencí porotců soutěže Chytrá města pro budoucnost 2017 řešení obcí, měst i dodavatelů. More information

Dashboard

11/27/2018

Chytrým městům v České republice v roce 2018 dominovala Praha. I ostatní tuzemská města však zaznamenala oproti minulým obdobím mimořádný vzestup tzv. chytrých řešení.

V Praze dnes byla předána ocenění municipalitám a dodavatelům nejvýznamnějších projektů Smart City a Smart Region z České republiky, Slovenska a Německa za rok 2018. V rámci II. ročníku soutěže „Chytrá města pro budoucnost 2018“ dnes byli vyhlášeni noví držitelé prestižních ocenění kategorií Projekt a Idea Smart city roku 2018. Uspěly rovněž Kolín, Brno, Středočeský kraj, Svitávka a Karlovy Vary.

More information

11/24/2018

V Praze budou předána ocenění nejvýznamnějších řešení Smart City a Smart Region z České republiky, Slovenska a Německa.

II. ročník národní soutěže „Chytrá města pro budoucnost“ míří k závěru. Noví držitelé prestižních ocenění kategorií Projekt a Idea Smart city 2018 budou vyhlášeni 27. listopadu 2018 v prostorách ČVUT/CIIRK v Praze. Odborná porota soutěže poprvé ocení nejlepší projektová řešení ze zahraničí, konkrétně ze Slovenska a Německa.

More information

06/18/2018

II. ročník národní soutěže „Chytrá města pro budoucnost“ zná vítěze kategorií Osobnost a Model Smart City 2018.

Ve Španělském sálu Pražského hradu je převzali v minulém týdnu Jakub Unucka, náměstek hejtmana MSK, Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO a za MODEL Smart City CIRI - Centrum inovací, rozvoje a investic za strategii CHYTRÝ REGION KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE.

More information

05/21/2018

II. ročník národní soutěže „Chytrá města pro budoucnost“ poměří pokrok měst a obcí v aplikacích inteligentních řešení a kvality života

Podruhé se v Česku uskuteční národní soutěž v oblasti SMART CITY – tzv. Chytrých měst. Soutěž nese název „Chytrá města pro budoucnost“ a jejím cílem je propagace a podpora využití inovativních postupů a nejmodernějších technologií, které mají přinést veřejnosti zkvalitnění života ve městech a obcích. Soutěž probíhá s podporou a záštitami Ministerstva pro místní rozvoj a Svazu měst a obcí a Asociace krajů České republiky. Vyhlašovatelem je Smart City Innovations Institut, z.ú.

More information

Synopcity

New sending

Resending of the verification email (email delivery can take up to 30 minutes)

Other email     (optional)

Enter your other email where we can send you verification of your profile. If you will not receive the email, please check also the SPAM folder or contact our technical support.