SCII / Smart City Innovations Institut z.ú.

Organization/Group Member | Czech Republic

II. ročník národní soutěže „Chytrá města pro budoucnost“ poměří pokrok měst a obcí v aplikacích inteligentních řešení a kvality života

Podruhé se v Česku uskuteční národní soutěž v oblasti SMART CITY – tzv. Chytrých měst. Soutěž nese název „Chytrá města pro budoucnost“ a jejím cílem je propagace a podpora využití inovativních postupů a nejmodernějších technologií, které mají přinést veřejnosti zkvalitnění života ve městech a obcích. Soutěž probíhá s podporou a záštitami Ministerstva pro místní rozvoj a Svazu měst a obcí a Asociace krajů České republiky. Vyhlašovatelem je Smart City Innovations Institut, z.ú.

II. ročník národní soutěže „Chytrá města pro budoucnost“ poměří pokrok měst a obcí v aplikacích inteligentních řešení a kvality života

Strategie
tzv. Chytrých měst za poslední rok v České republice přinesly
zásadní změnu ve vnímání fenoménu Smart City. Veřejná správa
významně pokročila v realizaci využití tzv. chytrých
technologií.  Starostové, úředníci i veřejnost se učí
rozpoznávat přidanou hodnotu integrovaných „smart“ technologií
především na spuštěných pilotních projektech. To potvrzuje i
Radim Ševčík, statutární ředitel Smart City Innovations
Institutu, z.ú. (SCII): „Tuzemská
města bez ohledu na velikost začínají vnímat přidanou hodnotu
uchopení Smart City projektů nad rámec izolovaných a často
předražených projektů, typu chytrá lavička, nebo chytré
odpadní koše. Pozitivní zprávou je tedy růst odborného povědomí
samospráv a především sdílení kvalitní praxe a zkušeností
doma a v zahraničí. Negativním faktorem bohužel stále zůstává
systémové nasazení inovativních technologií především z
pohledu průtahů a zbytečně dlouhých lhůt reálných
implementací, často degradovaných požadavkem nejnižší ceny.
Nejlepší zprávou pro česká chytrá města a tím i jejich občany
je stále propracovanější harmonizace standardů v podobě
metodiky Ministerstva pro místní rozvoj.“Soutěž
probíhá za podpory Ministerstva pro místní rozvoj, který je
gestorem zavádění konceptu Smart Cities do českých měst. Městům
poskytuje metodickou podporu, přehled v oblasti financování,
prostor pro sdílení dobré praxe v rámci českých i
zahraničních zkušeností, pořádá odborné semináře a
podporuje osvětu a odbornou iniciativu ze strany dalších aktérů.


Zástupci
ministerstva budou v odborné porotě klást důraz především na
soulad s principy Smart Cities, které jsou obsaženy v Metodice
Konceptu inteligentních měst. V rámci soutěže bude vyhlašováno
také speciální ocenění – Cena
ministryně pro místní rozvoj, kterou výherci převezmou z rukou
ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové.Ukazovat
a sdílet dobrou praxi, inovativní přístup a chytré nápady je ve
Smart Cities stěžejní. Je nutné, aby se aktéři dokázali od
sebe učit a ti nejlepší byli inspirací pro ostatní, kteří se
snaží pomocí konceptu Smart Cities zlepšit život v našich
městech. Proto je mi ctí, že mohu předávat speciální ocenění
těm, kteří se o to zasluhují a mohou být tak vzorem pro další
.
Zároveň
mohu předeslat, že i Ministerstvo pro místní rozvoj se posouvá
vpřed a plánuje aktualizovat zmiňovanou metodiku dle nejnovějších
trendů tak, aby našla co možná nejširší využití mezi městy,“
říká
ministryně pro místí rozvoj.Projektů
SMART CITY v českém prostředí výrazně přibývá. Z původně
preferovaných oblastí dopravy a energetiky se města učí využívat
mj. tzv. big data pro sofistikovanější řešení s přesahem do
bezpečnosti, ochrany životního prostředí, zefektivnění výkonů
úřední správy a dalších oblastí, jejichž dopady vnímají
občané v reálném životě v řadě českých měst a obcí.Podle
analýz SCII budou tuzemské samosprávy v nejbližších dvou letech
rozvíjet aplikace Smart Cities zejména v oblastech energetiky,
mobility, dopravy, odpadového hospodářství, bezpečnosti a řízení
samospráv v kombinaci s integrováním otevřených dat do městských
utilit. Bude tak možné sledovat řadu nových projektů a aktivit s
využitím takových postupů, které mají v konečném důsledku
napomoci vylepšit kvalitu života obyvatel.


Národní
soutěž
„Chytrá města pro budoucnost 2018“ bude i v letošním ročníku
definovat
trendy, propagovat SMART CITY projekty a podporovat obce, města i
kraje ve sdílení a dobré praxi využívání nejmodernějších
postupů.Do
soutěže se mohou zapojit kromě měst, obcí a regionů také
dodavatelé chytrých projektů. Přihlašovatelé soutěží v
kategoriích PROJEKT (dnešní vnímání SMART CITY), MODEL
(dlouhodobé strategické modely SMART CITY), VIZE (trendy a
inspirace) a OSOBNOST (charisma SMART CITY). Přihlášeny mohou být
i ty záměry, které zatím nebyly realizovány.


Porota
sestavená z odborníků
a
nejvýznamnějších stakeholders bude příští vítěze posuzovat
podle základních pilířů definovaných v souvislosti s Metodikou
Konceptu inteligentních měst Ministerstva pro místní rozvoj.
Pilíři hodnocení budou kritéria proveditelnosti, udržitelnosti,
prokázané úspory, otevřenosti dat a zapojení veřejnosti.


Soutěž
„Chytrá města pro budoucnost 2018“ byla vyhlášena 1.
listopadu 2017. Uzávěrka
přihlášek do soutěže v kategoriích OSOBNOST a MODEL je 15.
května a v kategoriích PROJEKT a IDEA 15. června 2018.
 Odborná
porota následně vyhodnotí vítěze. 13.
června 2018 proběhne vyhlášení vítězů kategorií OSOBNOST a
MODEL SMART CITY 2018 ve Španělském a Rothmayerově sále
Pražského hradu za účasti ministryně pro místní rozvoj Ing.
Kláry Dostálové
,
a to v rámci slavnostního vyhlášení 24. ročníku žebříčku
„100 nejvýznamnějších firem ČR“ pořádaném sdružením
CZECH TOP 100. Výherci mají kromě zisku prestižního titulu
možnost se přihlásit do světového kola soutěže THE WORLD SMART
CITY AWARDS 2018. Dále získají hodnotné ceny od partnerů a
kompletní (metodickou, finanční, komunikační, technologickou)
podporu při zavádění SMART CITY řešení. Vítězům kategorií
IDEA a PROJEKT SMART CITY 2018 bude předáno ocenění v říjnu
2018.Related articles

II. ROČNÍK SOUTĚŽE CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOCNOST ZÍSKAL ZÁŠTITU MINISTRYNĚ DOSTÁLOVÉ A DALŠÍCH ORGANIZACÍ

SCII / Smart City Innovations Institut z.ú.

02/19/2018

Aktuální II. ročník národní soutěže Chytrá města pro budoucnost 2018 získal podporu Ministerstva pro místní rozvoj ČR udělením záštity ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové. More information

THE CITY OF BRNO HAS BEEN AWARDED THE TITLE “SMART CITY 2017” FOR THE APP "BRŇÁCI PRO BRNO"

SCII / Smart City Innovations Institut z.ú.

11/27/2017

A national competition “Smart Cites for the Future 2017” took place in the Czech Republic. Thanks to the app introduced by the company Brněnské komunikace a.s. called “Brňáci pro Brno”, Brno was awarded the title of “Smart City 2017” in the category PROJEKT SMART CITY for municipalities of more than 50,000 inhabitants. More information

Other

V Praze se předávaly ceny vítězům národní soutěže Chytrá města pro budoucnost 2017

SCII / Smart City Innovations Institut z.ú.

11/23/2017

V Rezidenci primátorky hl. města Prahy byly vyhlášeny vítězné projekty, které odborná porota národní soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST vybrala. V kategorii PROJEKT SMART CITY A IDEA SMART CITY získají titul "Chytrá obec 2017" Hodonice za řešení mapových služeb GisOnline od dodavatele TOP GIS s.r.o., titul "Chytré město" do 50tis. obyvatel získává dlouhodobý lídr v segmentu Smart City město Písek, konkrétně za aplikaci řešení veřejného energetického portálu od dodavatele ENESA a.s. Titul "Chytré město" nad 50 tis. obyvatel přidělila Odborná porota soutěže městu Brno za řešení aplikace "Brňáci pro Brno" jejímž tvůrcem a dodavatelem je městská společnost Brněnské komunikace, a.s. Za projekt "Koncepce Chytřejší kraj" byl oceněn Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Ocenění "Idea Smart City" je určeno společnosti M.C.Triton za rozvoj lokální ekonomiky obcí v rámci metodiky "Chytrá řešení v souladu s potřebami měst a regionů". More information

Dashboard

11/27/2018

Chytrým městům v České republice v roce 2018 dominovala Praha. I ostatní tuzemská města však zaznamenala oproti minulým obdobím mimořádný vzestup tzv. chytrých řešení.

V Praze dnes byla předána ocenění municipalitám a dodavatelům nejvýznamnějších projektů Smart City a Smart Region z České republiky, Slovenska a Německa za rok 2018. V rámci II. ročníku soutěže „Chytrá města pro budoucnost 2018“ dnes byli vyhlášeni noví držitelé prestižních ocenění kategorií Projekt a Idea Smart city roku 2018. Uspěly rovněž Kolín, Brno, Středočeský kraj, Svitávka a Karlovy Vary.

More information

11/24/2018

V Praze budou předána ocenění nejvýznamnějších řešení Smart City a Smart Region z České republiky, Slovenska a Německa.

II. ročník národní soutěže „Chytrá města pro budoucnost“ míří k závěru. Noví držitelé prestižních ocenění kategorií Projekt a Idea Smart city 2018 budou vyhlášeni 27. listopadu 2018 v prostorách ČVUT/CIIRK v Praze. Odborná porota soutěže poprvé ocení nejlepší projektová řešení ze zahraničí, konkrétně ze Slovenska a Německa.

More information

06/18/2018

II. ročník národní soutěže „Chytrá města pro budoucnost“ zná vítěze kategorií Osobnost a Model Smart City 2018.

Ve Španělském sálu Pražského hradu je převzali v minulém týdnu Jakub Unucka, náměstek hejtmana MSK, Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO a za MODEL Smart City CIRI - Centrum inovací, rozvoje a investic za strategii CHYTRÝ REGION KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE.

More information

05/21/2018

II. ročník národní soutěže „Chytrá města pro budoucnost“ poměří pokrok měst a obcí v aplikacích inteligentních řešení a kvality života

Podruhé se v Česku uskuteční národní soutěž v oblasti SMART CITY – tzv. Chytrých měst. Soutěž nese název „Chytrá města pro budoucnost“ a jejím cílem je propagace a podpora využití inovativních postupů a nejmodernějších technologií, které mají přinést veřejnosti zkvalitnění života ve městech a obcích. Soutěž probíhá s podporou a záštitami Ministerstva pro místní rozvoj a Svazu měst a obcí a Asociace krajů České republiky. Vyhlašovatelem je Smart City Innovations Institut, z.ú.

More information

Synopcity

New sending

Resending of the verification email (email delivery can take up to 30 minutes)

Other email     (optional)

Enter your other email where we can send you verification of your profile. If you will not receive the email, please check also the SPAM folder or contact our technical support.