SCII / Smart City Innovations Institut z.ú.

Organization/Group Member | Czech Republic

PRVNÍ ROČNÍK NÁRODNÍ SOUTĚŽE CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST 2017 ZNÁ VÍTĚZE.

USPĚLY HODONICE, PÍSEK, BRNO, OSTRAVA A MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Z DODAVATELŮ PAK M.C.TRITON, TOP GIS, ENESA, BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE . ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY OBDRŽELY SPOLEČNOSTI ePARKOMAT (City Smart Parking), OVAK (Ostravské vodárny a kanalizace) a LIKO-S

PRVNÍ ROČNÍK NÁRODNÍ SOUTĚŽE CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST 2017 ZNÁ VÍTĚZE.

Poté,
co letos v červnu na Pražském hradě ministryně pro místní
rozvoj Karla Šlechtová předala ocenění vítězům kategorií
MODEL a OSOBNOST SMART CITY 2017, vybrala v závěru září Odborná
porota
národní
soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST vítěze také v kategoriích
PROJEKT a IDEA 2017
.
Z nominovaných řešení, která do soutěže přihlásili jak
představitelé veřejné správy, tak dodavatelé chytrých řešení,
určili porotci soutěže ve druhém kole hodnocení i na základě 
výsledků osobních návštěv a pohovorů držitele titulů 
CHYTRÁ
OBEC, CHYTRÉ MĚSTO, CHYTRÝ REGION
 a CHYTRÁ
IDEA SMART CITY. Kategorie PROJEKT představuje realizovaná chytrá
řešení, ať již v plném či pilotním provozu.
 Hodnocení
odráží
míru
jejich proveditelnosti, udržitelnosti, dosažených úspor, využití
opendat a zapojení občanů
.
Porota nejvýše ocenila tyto obce a tyto projekty:


Ve
velikostní kategorii “obec o 10 tisíc obyvatel

“získaly TITUL
CHYTRÁ OBEC 2017 HODONICE s projektem “Řešení mapových
služeb GisOnline”. 
Obec
uskutečnila uživatelsky jednoduchý systém webové mapové
aplikace “na míru”, která je velmi efektivním, přesným a
pravidelně aktualizovaným řešením pro evidenci, řízení a
správu majetku. Jde o rozhraní, které obec publikuje široké
veřejnosti a zejména svým občanům.


Ve
velikostní kategorii “město 10 až 50 tisíc obyvatel”

se stal NOSITELEM
TITULU CHYTRÉ  MĚSTO 2017 PÍSEK za projekt “Veřejná část
energetického portálu”.

Město
Písek s dodavatelskou společností ENESA v rámci naplňování
pilířů Inteligentní energetika a služby a Integrované struktury
a ICT ideového dokumentu Modrožluté knihy Smart Písek provozuje
veřejnou část energetického portálu, který zpřístupňuje
vybraná statistická data formou opendat široké veřejnosti.


Ve
velikostní kategorii “město nad 50 tisíc obyvatel” zvítězilo
a TITUL CHYTRÉ MĚSTO 2017 OBDRŽELO STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
za projekt “Brňáci pro Brno” s efektivním hlášením
závad na komunikačních plochách s podporou mobilní aplikace,
platformy Google Maps a GPS
.
Přihlašovatelem
projektu je společnost Brněnské komunikace (BKOM), jejímž
zřizovatelem je statutární město Brno. Efektivnost projektu
spočívá v jeho ověřeném fungování díky jednoduchosti,
operativnosti a selekci přístupu při řešení závad nejen na
místních komunikacích, ale i silnic II. a III. třídy na území
města. Občan tak získává průběžnou kontrolu nad řešením
závady od jejího nahlášení, až po vyřešení.


TITUL
CHYTRÝ REGION ZÍSKAL PRO ROK 2017 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZA
SVŮJ PROJEKT “KONCEPCE A VIZE CHYTŘEJŠÍ KRAJ.” 
Koncepce
vychází ze záměru ušetřit občanům na území celého
Moravskoslezského kraje čas, finanční prostředky a zvyšovat
kvalitu jejich života díky ucelenému systému moderních
informačních technologií a inovací, které tvoří logický
propojený celek, který má rovněž snížit odliv mladých
talentovaných obyvatel kraje. Realizace projektu probíhá v široké
spolupráci veřejných, soukromých, akademických i neziskových
organizací. Cílem je rovněž export konceptu za hranice kraje.


PRVNÍ
ROČNÍK SOUTĚŽE CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST MÁ SVÉHO VÍTĚZE
I V KATEGORII CHYTRÁ
IDEA SMART CITY,

kde
se prezentují záměry a rozvojové trendy, které ještě neprošly
realizací, jsou diskutovány v komunitě SMART CITY a mohou být
součástí dlouhodobějších rozvojových trendů. Inspirují
stakeholdery k diskuzím, setkávání, tříbení myšlenek a
hlubším úvahám v přípravě aktivit v duchu pravidel metodik
SMART CITY.


ODBORNÁ
POROTA VYBRALA JAKO VÍTĚZE TÉTO KATEGORIE IDEU M.C.TRITON “CHYTRÁ
ŘEŠENÍ V SOULADU S POTŘEBAMI MĚST A REGIONŮ”.


Představuje
vizi vycházející ze skutečnosti, že “město není chytré
natolik, nakolik pořizuje chytré technologie. Chytrost města je
především v jeho strategické prozíravosti.

Město
by mělo mít pod kontrolou své rozvojové projekty a jejich
souvislosti.”


Tuto
vizi chce M.C.TRITON zhmotnit - chce se stát průvodcem při
zavádění konceptu chytrého města a chytrého regionu
zaměřeného především na proces implementace jednotlivých
chytrých řešení včetně procesu financování, s využitím
“Standardu inteligentní město”.


ODBORNÁ
POROTA DÁLE UDĚLILA ZVLÁŠTNÍ CENY V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH:


V
KATEGORII “AKTIVITY STARTUP
Ů
V KONCEPTU SMART CITY

BYLA ZVLÁŠTNÍ CENA UDĚLENA
PROJEKTU ePARKOMAT - “APLIKACE PRO PREDIKCI OBSAZENOSTI
PARKOVACÍCH MÍST V REÁLNÉM ČASE” SPOLEČNOSTI City Smart
Parking
.
Toto
řešení nabízí díky anonymizovanému sledování mobilních
zařízení v rámci mobilní sítě mimořádně přesný způsob
predikce parkovacích míst a navigace v reálném čase a současně
i generování datových souborů k možnému praktickému využití
pro správu a budování měst.


V
KATEGORII HOSPODAŘENÍ S VODOU,
KTERÁ
REAGUJUJE NA AKTUÁLNÍ CELOSPOLEČENSKY DISKUTOVANOU PROBLEMATIKU
HOSPODAŘENÍ S VODOU BYLA ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY UDĚLENA PROJEKTU
„CHYTRÝ MONITORING VODOMĚRŮ PRO OBLAST VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ"
PŘIHLAŠOVATELE OVAK (OSTRAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE)
.
Oceněn
byl významný přínos tohoto řešení pro hospodaření s pitnou
vodou.


DRUHÝM
PROJEKTEM V TÉTO OBLASTI,

KTERÝ ZÍSKAL ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY JE
“ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH VYUŽÍVAJÍCÍ TRENDY ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ A CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY “ SPOLEČNOSTI LIKO-S.

Jejich
projekt unikátním způsobem reaguje na globální trendy
související se změnou klimatu s konkrétním řešením v praxi:
zadržování vody, udržení zdravého prostředí a klimatu,
hospodaření s vodou díky zeleným střechám, zeleným stěnám a
vertikálnímu kořenovému čištění odpadních vod.Related articles

SMART REGION OSTRAVA V RÁMCI MAFRA EVENT PROBĚHNE 15. ZÁŘÍ 2017

SCII / Smart City Innovations Institut z.ú.

08/31/2017

Přijěmte pozvání na pravidelné setkání se zástupci veřejné správy a tuzemskými lídry nad tématy Smart City a Smart Region. Tentokrát proběhne v Moravskoslezském kraji za účasti hejtmana MSK Ivo Vondráka, starostky Třince Věry Palkovské a dalších zástupců měst a obcí. Dodavatele zastoupí Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO, Pavel Vokáč ze Smart City innovations Institutu / SCII, Václav Pávek z GORDIC, Petr Hojný z České Spořitelny a další hosté. Záštitu a podporu poskytly Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR a SCII/ Smart City Innovations Institut. More information

Dashboard

11/27/2018

Chytrým městům v České republice v roce 2018 dominovala Praha. I ostatní tuzemská města však zaznamenala oproti minulým obdobím mimořádný vzestup tzv. chytrých řešení.

V Praze dnes byla předána ocenění municipalitám a dodavatelům nejvýznamnějších projektů Smart City a Smart Region z České republiky, Slovenska a Německa za rok 2018. V rámci II. ročníku soutěže „Chytrá města pro budoucnost 2018“ dnes byli vyhlášeni noví držitelé prestižních ocenění kategorií Projekt a Idea Smart city roku 2018. Uspěly rovněž Kolín, Brno, Středočeský kraj, Svitávka a Karlovy Vary.

More information

11/24/2018

V Praze budou předána ocenění nejvýznamnějších řešení Smart City a Smart Region z České republiky, Slovenska a Německa.

II. ročník národní soutěže „Chytrá města pro budoucnost“ míří k závěru. Noví držitelé prestižních ocenění kategorií Projekt a Idea Smart city 2018 budou vyhlášeni 27. listopadu 2018 v prostorách ČVUT/CIIRK v Praze. Odborná porota soutěže poprvé ocení nejlepší projektová řešení ze zahraničí, konkrétně ze Slovenska a Německa.

More information

06/18/2018

II. ročník národní soutěže „Chytrá města pro budoucnost“ zná vítěze kategorií Osobnost a Model Smart City 2018.

Ve Španělském sálu Pražského hradu je převzali v minulém týdnu Jakub Unucka, náměstek hejtmana MSK, Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO a za MODEL Smart City CIRI - Centrum inovací, rozvoje a investic za strategii CHYTRÝ REGION KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE.

More information

05/21/2018

II. ročník národní soutěže „Chytrá města pro budoucnost“ poměří pokrok měst a obcí v aplikacích inteligentních řešení a kvality života

Podruhé se v Česku uskuteční národní soutěž v oblasti SMART CITY – tzv. Chytrých měst. Soutěž nese název „Chytrá města pro budoucnost“ a jejím cílem je propagace a podpora využití inovativních postupů a nejmodernějších technologií, které mají přinést veřejnosti zkvalitnění života ve městech a obcích. Soutěž probíhá s podporou a záštitami Ministerstva pro místní rozvoj a Svazu měst a obcí a Asociace krajů České republiky. Vyhlašovatelem je Smart City Innovations Institut, z.ú.

More information

Synopcity

New sending

Resending of the verification email (email delivery can take up to 30 minutes)

Other email     (optional)

Enter your other email where we can send you verification of your profile. If you will not receive the email, please check also the SPAM folder or contact our technical support.