SIC Středočeské Inovační Centrum

Organization/Group Member | República Checa

Inspirace Brnem

Brno sestavilo návrh vize města 2050 a s pomocí hlasování občanů stanoví, které hodnoty jsou prioritní a na jakou oblast se zaměří více.

Inspirace Brnem

Expertní tým představil na jaře klíčové oblasti, kudy by se město mělo vydat. Obyvtelé Brna pro ně v průběhu léta hlasovali a jednotlivé body připomínkovali.


Brno předložilo návrh vize i s reakcemi odborníků na podněty obyvatel. Nyní je mohou do 21.9. posoudit a upřesnit pritority. Poté bude stanovena finální verze Brno 2050.


Proč strategie vůbec vzniká?


Na rozdíl od územního plánu, který by mělo mít každé město, strategii rozvoje město mít nemusí, není to jeho povinnost. Nechceme, aby se město rozvíjelo jen na základě jednotlivých ad-hoc rozhodnutí. Chceme Brno rozvíjet systematicky, s jasnou vizí jeho budoucnosti, společně s vámi. Od letošního jara do příštího podzimu proto budeme spolu s vámi postupně hledat odpovědi na otázky:
  


-    KAM MÁ BRNO DO ROKU 2050 DOSPĚT? 


-    JAKÉ ZÁKLADNÍ CÍLE SI K TOMU STANOVÍME? 


-    JAKÝM ZPŮSOBEM TĚCHTO CÍLŮ CHCEME DOSÁHNOUT?


Kdo se do přípravy strategie zapojí?


Když říkáme, že strategie vzniká pro město Brno, myslíme tím 400 000 obyvatel města a dalších 150 000 lidí, kteří do města denně dojíždějí za prací, vzděláním či dalšími službami.


Při debatách o budoucnosti města, které jsme zahájili letos na jaře, spolupracujeme a postupně hledáme shodu mezi řadou partnerů. Město Brno, které často vnímáme jen jako politickou reprezentaci či úřad, tvoří také městské části, městské společnosti či organizace. Spolu s partnery z univerzit, vědeckovýzkumných center, firem, neziskových organizací a zejména aktivními jednotlivci vytváří Brno jedinečný městský ekosystém, který se celý na přípravě strategie podílí.


Výsledná strategie tak nebude strategií úřadu, ale strategií města Brna jako takového a všech jeho obyvatel.


Co chceme v Brně rozvíjet?


Zdá se, že ve městě všechno souvisí se vším. Město představuje složitý systém, zahrnující řadu vzájemně se ovlivňujících složek, procesů i aktérů. Pracovně jsme rozvoj města rozdělili do tří oblastí - šetrné nakládání se zdroji, rostoucí kvalita života a efektivní správa tvoří rámec pro udržitelný rozvoj Brna do budoucna, jeho atraktivitu pro život stávajících obyvatel i příštích generací.


Kvalita života


Nejširší oblast představuje kvalita života, která zahrnuje celou řadu pro obyvatele města klíčových témat. Patří sem třeba bezpečné a cenově přijatelné bydlení a kvalitní prostředí pro život, možnost získat dobré vzdělávání, zajímavou a uspokojující práci nebo mít dostupné základní služby.


Městská správa


Efektivní správa by měla být pro obyvatele města srozumitelná a přehledná, moderní a vstřícná ke všem. Neměla by zatěžovat, ale naopak nabízet lidem příležitost stát se součástí místní komunity, zapojit se do plánování a rozhodování na místní úrovni.


Zdroje


Zdroje, které má město k dispozici, umožňují jeho další rozvoj a hladké každodenní fungování. Patří sem témata z oblasti technické infrastruktury, energetiky či mobility.


Opravdu se dá plánovat do roku 2050?


Nová strategie se bude skládat ze tří částí. První z nich je vize do roku 2050, kterou nyní spolu s vámi připravujeme. V ní chceme definovat nejdůležitější hodnoty a cíle pro dlouhodobý rozvoj města. Na ni bude navazovat stanovení konkrétních priorit a témat, které by Brno mělo řešit do roku 2025. Pro nejbližší časový úsek – do roku 2020 pak sestavíme první akční plán, který bude obsahovat jednotlivé aktivity a projekty. Tyto tři části budeme spolu s vámi postupně připravovat až do podzimu 2018. A pak nás čeká realizace!


Návrh vize města.


Nová strategie bude představovat rámec pro další tematické rozvojové dokumenty Brna bezprostředně ovlivňující kvalitu života jeho obyvatel.


Během roku 2017 a 2018 Brno postupně připravuje tyto tematické strategie:


Strategie kultury


Nová kulturní strategie je připravována participativním způsobem za účasti široké palety zástupců brněnské kulturní a kreativní sféry (vč. nezřizované scény, komerčních subjektů, vzdělávacích institucí apod.). Z hlediska tematického zaměření obsahuje celou oblast kultury – se zahrnutím zřizované i nezřizované kulturní scény v rámci města Brna, včetně propojení kultury a kreativních průmyslů. Více o přípravě Strategie kultury se dozvíte zde.


Koncepce sportu


Nová koncepce sportu je připravována v souladu se strategickými investicemi v oblasti brněnského sportu a novými trendy v této oblasti, včetně nových sportovních odvětví, kterým je potřeba věnovat pozornost. V současnosti probíhá zpracování analytické části.


Strategie bydlení


Strategie bydlení položí základ pro systematický rozvoj jednotlivých oblastí bydlení – a to všech typů a forem bydlení, nejen bytového fondu města Brna a jeho městských částí. Přispěje k prosazování dlouhodobých strategických plánů a investic v oblasti bydlení včetně přípravy nových lokalit a projektů. V současnosti probíhá zpracování analytické části.


Plán zdraví


Připravovaný plán zdraví se inspiruje koncepčními dokumenty Zdravých měst, bude zahrnovat všechny dosud samostatně řešené oblasti včetně otázky podpory domácích pečovatelů, poskytování dotací či oblasti bezbariérovosti apod. V současnosti probíhá zpracování analytické část

Zdroj a více informací:  http://brno2050.cz/
Related articles

Technology | Other

Návštěva Izraelského velvyslance v SIC

SIC Středočeské Inovační Centrum

31.8.2017

Ve středu, 30.8.2017, navštívil SIC Izraelský velvyslanec, Jeho Excelence Daniel Merton doprovázený zástupkyní velvyslance Liat Wexelman. Mimo jiné projednávali s ředitelkou SIC, Rut Bízkovou, a vedoucí odboru strategických intervencí, Athziri Moreno Romo, spolupráci SIC a Tel Avivu v oblasti Smart Cities. Más información

Other

Léto plné inovací

SIC Středočeské Inovační Centrum

30.8.2017

Včera, 29.9.2017, se na SICu konalo představení Atlasu inovačního prostředí a nových webových stránek SIC. Más información

Technology | Other

Seminář – Aktuální možnosti podpory podnikání

SIC Středočeské Inovační Centrum

30.8.2017

Cílem semináře je představení aktuálních možností podpory podnikání z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost i z národních programů a prezentace činností Středočeského inovačního centra a Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Más información

Dashboard

3.10.2017

Středočeské inovační centrum

Středočeské inovační centrum podporuje výzkum, vývoj a inovace na území Středočeského kraje.

Más información

20.9.2017

Rychlý internet pro Středočeský kraj

Jak přivést vysokorychlostní internet i do té nejmenší obce? Je to výzva! Neodvážit se je osudné.

Más información

12.9.2017

Inspirace Brnem

Brno sestavilo návrh vize města 2050 a s pomocí hlasování občanů stanoví, které hodnoty jsou prioritní a na jakou oblast se zaměří více.

Más información

9.8.2017

SAVE THE DATE! Konference Rychlý internet pro Středočeský kraj

SIC pořádá konferenci Rychlý internet pro Středočeský kraj

Más información

Synopcity

Nuevo envío

Reenviar del correo electrónico de verificación (la entrega del correo electrónico puede tomar hasta 30 minutos)

Otro correo electrónico     (optional)

Ingrese su correo electrónico alternativo donde podemos enviar la verificación de su perfil. Si no recibe el correo electrónico, consulte también la carpeta de SPAM o póngase en contacto con nuestro soporte técnico.