Ivona Spurná, IQRF Alliance

Organization/Group Member | Czech Republic

Naučme se větrat správně aneb jak se ve školách a školkách naučili udržovat správnou hladinu CO2

Brněnská firma RehiveTech nainstalovala v několika brněnských školách a školkách svůj chytrý systém pro monitoring ovzduší ve vnitřních prostorách a výsledky byly velmi zajímavé.

Naučme se větrat správně aneb jak se ve školách a školkách naučili udržovat správnou hladinu CO2

Na začátku projektu prokázala analýza prostředí, že hladina CO2 v místnostech postupně roste, což je jev naprosto běžný v každé místnosti, kterou obývají lidé a která není správně větrána[1]. Bohužel vyšší hladiny tohoto plynu způsobují ospalost, malátnost, bolest hlavy a nesoustředěnost. Ve svém vlastním zájmu by si měli lidé hlídat, zda hladina CO2 nepřekračuje hygienický limit 1500 ppm, který je stanoven vyhláškou[2].


Nasazený systém se skládal z čidla CO2 (A), které poskytovalo přes IoT systém (B) data do centrální aplikace, kde tato data byla vyhodnocována. Zpět se pravidelně zasílaly řídicí příkazy, které ovlivňovaly barvu světýlka, které bylo v podobě sympatického mráčku (C) přítomno ve třídě a svou barvou signalizovalo, jak je dané prostředí zdravé. Děti a personál měli k dispozici návod, jak se chovat v každém stavu barevnosti. Naučili se tak hlídat si hladinu CO2 ve třídě, a to jenom pomocí správného větrání. 


Po třech měsících následovalo pokusné vypnutí signalizačního barevného světla a měření překvapivě ukázalo, že místní osazenstvo se naučilo samo kontrolovat své vnitřní ovzduší a již dále nedocházelo k nežádoucím extrémně vysokým hladinám CO2.


Systém umí pracovat i s jinými zdroji dat, například s předpovědí počasí nebo se situací ovzduší v blízkém okolí, díky čemuž dokáže doporučit či nedoporučit větrání okny. Osobní recenze možno získat v Soukromé mateřské školce Univerzitka[3]


Firma RehiveTech, která je členem IQRF Alliance, vyvíjí tento systém i pro kanceláře, kde je možno v rámci jednoho systému AuroraHub hlídat nejen kvalitu vnitřního prostředí, ale také řešit zabezpečení místností, řešit prezenci a povinné přestávky zaměstnanců např. pomocí chytrých náramků, a to včetně potřebné dokumentace. Více na https://www.aurorahub.io/.


Kontakt na zástupce firmy RehiveTech zde: https://www.rehivetech.com/.


 


[1] https://www.novinky.cz/veda-sk...


[2] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby


[3] http://www.univerzitka.cz/


Related articles

Interiors

Austyn International optimalizoval vytápění hotelu Patria na Slovensku

Ivona Spurná, IQRF Alliance

12.3.2018

Společnost AUSTYN International realizovala regulaci vytápění hotelových pokojů, což přineslo zvýšený komfort pro ubytované hosty, jednodušší vzdálené ovládání vytápění a snížení nákladů na vytápění a provoz. V devíti patrech hotelu bylo instalováno více než 180 elektronických digitálních radiových hlavic, které jsou řízeny daty přenášenými sítí IQRF. Meer informatie

Interiors

Řízení osvětlení v kostele v Záhlinicích

Ivona Spurná, IQRF Alliance

27.2.2018

V listopadu 2017 nainstalovala firma DATmoLUX v kostele v Záhlinicích bezdrátové řízení celkem 14 svítidel tří různých typů s předřadníkem DALI. Systém umožňuje měnit osvětlení v závislosti na různých scénářích a scénách. Meer informatie

Dashboard

4.6.2018

Test your driver's reflex with smart cones

Would you like to know how a good driver you are, how fast you are able to react to stimuli and how exactly can you follow the set route? Do you plan to buy a new car and do you want to test its driving characteristics? Many world-famous car producers now have a solution of Selective Fidelity Simulation from Great Britain which designed the solution with smart cones. This company is a member of the IQRF Alliance. Discover Smart Cone Challenge!

Meer informatie

29.5.2018

Přetíženost silnic v okolí Škody Auto v Kvasinách pomáhá řešit CITIQ, člen IQRF Alliance

Škoda Auto zaměstnává více než 8000 lidí ve třech směnách a většina z nich se dopravuje do zaměstnání automobily. Část pomáhají svážet svozové autobusy, část je motivována zaměstnavatelem k využívání kol, ale stále zde zůstává většina těch, kteří využívají automobil. Okolní vesnice – Kvasiny, Solnice a Ještětice jsou dopravou těchto zaměstnanců extrémně přetěžovány, průjezdem i nežádoucím parkováním. Pro výstavbu odstavných parkovišť v okolí se prozatím nenašly vhodné pozemky. CITIQ instaloval v přilehlých vesnicích detektory průjezdu, kterými lze monitorovat jak samotný průjezd, tak i délku a rychlost vozidel.

Meer informatie

29.5.2018

CITIQ, a member of the IQRF Alliance, helps solve roads overload near Škoda Auto in Kvasiny

Škoda Auto employs more than 8,000 people in three shifts and most of them travel by cars there. Some of them use buses, part is motivated by the employer to use bikes, but most of them still use cars. Surrounding villages - Kvasiny, Solnice, and Ještětice are extremely overloaded by employees transport and unwanted parking. There is no suitable place for the construction of parking lots in the area. CITIQ has installed traffic flow detectors in adjacent villages to monitor both the traffic flow and the length and speed of vehicles.

Meer informatie

11.3.2018

IQRF Summit 2018

Přijďte se inspirovat hotovými produkty a realizovanými projekty na dvoudenní konferenci o Internetu věcí. Připravili jsme pro vás více než 40 zajímavých přednášek, technické workshopy pro integrátory i výrobce, ukázky hotových produktů na Marketplace a v neposlední řadě prostor pro networking s prezentujícími firmami i dalšími účastníky. Zvýhodněné ceny vstupného platí do konce února 2018.

Meer informatie

Synopcity

Nieuwe verzending

Opnieuw verzenden van de bevestigings email (het kan tot 30 minuten duren voor u de email ontvangt)

Overige email     (optional)

Vul een ander email adres in waar we uw een bevestiging van uw profiel kunnen sturen. Als u de email niet ontvangt kijk dan in de SPAM folder of neem contact op met onze technische ondersteuning.